Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Produkcja nasienna traw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9L6.A263.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Produkcja nasienna traw
Jednostka: Katedra Łąkarstwa
Grupy: Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

14 godzinny kurs ma za zadanie zapoznać słuchacza z szerokim wachlarzem zagadnień dotyczących produkcji nasiennej traw, tj. rozwojem, stanem aktualnym i perspektywami nasiennictwa w Polsce. Ponadto słuchacz zdobędzie wiedzę na temat zakładania i prowadzenia plantacji nasiennych ważniejszych gospodarczo gatunków traw oraz zapozna się z ekonomicznymi aspektami hodowli i nasiennictwa traw, a więc opłacalnością produkcji nasiennej i z rynkiem nasiennym.

Pełny opis:

Program wykładów:

1.Produkcja nasienna traw w Polsce (rozwój, stan aktualny i perspektywy).

2.Główne kierunki hodowli traw.

3.Zakładanie i pielęgnacja plantacji nasiennych ważniejszych gospodarczo gatunków traw (życica trwała, życica wielokwiatowa, wiechlina łąkowa, życica trwała, kostrzewa łąkowa, kostrzewa czerwona, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa).

4.Opłacalność produkcji nasion traw.

5.Rynek nasienny.

Literatura:

Arseniuk E., Buga J. 2003. Organizacja polskiej hodowli roślin rolniczych. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, Kraków.

Domański P. 2003. Charakterystyka odmian trawnikowych zarejestrowanych w Polsce. Poznań.

Domański P.J. 2004. Uprawa, użytkowanie łąk i pastwisk. Lista odmian roślin rolniczych. COBORU, Słupia Wielka.

Grzesiuk S., Kulka K. 1981. Fizjologia i biochemia nasion. PWRiL, Warszawa.

Jelinowska A. 1988. Obsada a produktywność wieloletnich roślin pastewnych (motylkowe, trawy). Mat. Konf. Nauk., IUNG, Puawy.

Kaszuba J. 1997. Technologie produkcji nasiennej traw. Polska Izba Nasienna, Poznań.

Małopolska Hodowla Roślin - HBP. 2007. Katalog odmian. Kraków.

Rogalski M. 2004. Łąkarstwo. Wyd. Kurpisz, Poznań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.