Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologiczne aspekty nawożenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9L6.A248.SX.RXXXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologiczne aspekty nawożenia
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy: Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omówione zostaną zagadnienia związane z oddziaływaniem nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego.

Pełny opis:

1. Charakterystyka rolnicej przestrzeni produkcyjnej.

2. Wpływ stosowania nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych na odczyn gleby.

3. Wpływ stosowania nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych na wymywanie azotu z gleby.

4. Wpływ stosowania nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych na wymywanie fosforu i potasu i gleby.

5. Nawożenie a stan materii organicznej w glebie.

6. Gazowe straty azotu jako efekt stosowania nawozów.

7. Szkodliwośc chloru wprowadzanego z nawozami.

8. Zagrożenia środowiskowe związane z produkcją nawozów mineralnych.

9. Nawożenie a metale ciężkie w środowisku

10. Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych - korzyści i zagrożenia.

11. Siarka w glebach-nawozach-roślinach -problemy niedoboru siarki w glebach.

12. Kompostowanie materiałów organicznych - udział i znaczenie kompostów w nawożeniu.

13. Wpływ nawożenia na jakośc roślin zbożowych.

14. Wpływ nawożenia na jakośc roślin okopowych i przemysłowych.

15. Wpływ nawożenia na jakośc roślin UZ i własciwości gleb tych użytków.

Literatura:

Przede wszystkim publikacje naukowe:

Chwil S. Zmiany podstawowych wskaźników zakwaszenia w profilu glebowym pod wpływem nawożenia. Zesz. Probl. PNR, 482, 2002.

Szulc W. Wpływ zróżnicowanego nawożenia na zawartośc różnych form siarki w glebie. Zesz. Probl. PNR, 482, 2002.

JaszczyńskiJ.i in. Jakośc wód gruntowych pod użytkami zielonymi różnie użytkowanymi. Woda-środowisko-obszary wiejskie. T.6/2,2006.

Zanieczyszczenie środowiska azotem. Monografia WM w Olecku. Olecko 2005.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.