Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9L6.A245.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia środowiska
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy: Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Głównym celem nauczania przedmiotu będzie zaznajomienie studentów z zastosowaniem najnowszych zdobyczy wiedzy z dziedziny nauk przyrodniczo-technicznych jakim jest biotechnologia w usuwaniu powstających zanieczyszczeń w środowisku i zapobieganiu w ich powstawaniu. Studentom zostaną zaprezentowane najnowsze procesy biologiczne, a głównie mikrobiologiczne mających zastosowanie w ochronie i uzdrawianiu środowiska naturalnego. Oprócz szczegółowego technicznego omówienia działania oczyszczalni ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych, studenci zostaną zaznajomieni z biologicznymi metodami utylizacji odpadów komunalnych, regeneracją gleb zanieczyszczonych różnymi związkami chemicznymi, biometalurgią oraz zastosowaniem niekonwencjonalnych źródeł energii jak biomasa i biogaz. Omówione zostaną także metody zapobiegania zanieczyszczeniom poprzez stosowanie nowych jakościowo technologii biochemicznych. Pojęcie i znaczenie bioochrony.

Pełny opis:

Ekologiczne podstawy biotechnologii środowiskowej. Charakterystyka najważniejszych grup mikroorganizmów czynnych w efektywnych biologicznych metodach utylizacji ścieków i odpadów w zależności od pochodzenia i rodzaju odpadów i zanieczyszczeń. Współczesne tendencje w biotechnologii środowiskowej.

Ilości i rodzaje ścieków oraz ich charakterystyka. Wymagania stawiane ściekom oczyszczonym. Normy Polskie i Normy Unii Europejskiej.Klasyczne procesy biologicznego oczyszczania i utylizacji ścieków. Biotechnologia osadu czynnego. Mikrobiologiczne metody usuwania związków biogennych (azot, fosfor) ze ścieków.

Techniczne rozwiązania stosowane przy złożach biologicznych i osadu czynnego.

Biologiczna degradacja odpadów stałych. Utylizacja odpadów. Organizmy biorące udział w czasie kompostowania. Metody kompostowania. Gospodarka odpadami. Recykling.Odpady przemysłu rolno-spożywczego. Utylizacja i możliwości ich wyko-rzystania jako surowców do procesów biotechnologicznych (serwatka, melasa, odpady przetwórstwa owoców i warzyw, przemysłu fermentacyjnego, odpady przetwórstwa rzeźnego, kości, krew itp.).Produkcja i zagospodarowywanie biogazu. Wykorzystanie biogazu ze skła-dowisk odpadów komunalnych, oczyszczalni ścieków i dużych gospodarstw rolnych. Biologiczne oczyszczanie gazów.

Produkcja, wykorzystanie i przerób biomasy organizmów i mikroorganizmów oraz ich produktów jako niekonwencjonalnych źródeł energii. Biopaliwa np. ester metylowy oleju rzepakowego (RME Raps Methyl Ester), palmowego (PME) lub sojowego (SME).Bioregeneracja gleb skażonych substancjami chemicznymi. Mikrobiologiczne procesy degradacji pestycydów, związków ropopochodnych i związków policyklicznych (WWA, PCB).Biometalurgia. Biogeochemia pozyskiwania surowców mineralnych. Mikro-organizmy chemotroficzne. Mechanizmy ługowania pośredniego i bezpośredniego. Warunki prowadzenia procesów ługowania. Ługowanie hałd, stert, in situ. Ługowanie rud miedzi i rud uranu. Przewidywane kierunki rozwoju. Wykorzystanie mikroorganizmów w pozyskiwaniu ropy naftowej. Przyszłość biotechnologii Środowiskowej. Perspektywy wykorzystania GMO mikroorganizmów do efektywniejszej degradacji czynników zanieczyszczających środowisko.

Literatura:

1.Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN, Warszawa, 2005

2.Miksch K.: Biotechnologia środowiska. Biblioteka Fundacji Ekologicznej, Katowice, 1995

3.Zamorska J., Papciak D.: Wybrane zagadnienia biotechnologii środowiskowej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów, 2001

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.