Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe relacje w rolnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9L4.A146.NX.RXXXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe relacje w rolnictwie
Jednostka: Zakład Rolnictwa Światowego i Doradztwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Najważniejsze prezentowane zagadnienia to m.in. konsekwencje gwałtownego wzrostu liczby ludności świata, urbanizacja świata (rok 2007: populacja miasto / wieś: 50/50), zatrudnienie w rolnictwie na świecie, udział rolnictwa w zatrudnieniu i PKB w krajach rozwijających się i w krajach bogatych; rolnictwo i problemy mieszkańców wsi w działalności instytucji międzynarodowych, konsekwencje subsydiów rolnictwa krajów bogatych dla krajów rozwijających się; cechy rolnictwa wybranych państw świata, w tym: USA, Brazylia, Australia); trendy wydatków na żywność mieszkańców Chin, Indii, USA.

Cele przedmiotu: przedmiot ma przygotować studentów do poznania i zrozumienia międzynarodowych uwarunkowań funkcjonowania rolnictwa polskiego w szerszym kontekście niż relacja Polska – UE, czyli przedstawiona będzie rola takich organizacji takie jak FAO, WTO, OECD jak i rolnictwo np. USA i innych państw spoza UE.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1. Ludność świata, proces urbanizacji na poszczególnych kontynentach

2. Zatrudnienie w rolnictwie i rolnictwo w PKB wybranych państw

3. FAO - priorytety, rola w państwach rozwijających się; Głód na świecie; Otyłość na świecie

4. WTO - cele działania, znaczenie liberalizacji w handlu towarami rolno-spożywczymi, zobowiązania w sprawach rolnictwa

5. Antyglobaliści, alterglobaliści - powody i cele ich działania, ich argumenty

6. OECD - cele działania, rolnictwo w programach działania tej organizacji

7. Subsydiowanie rolnictwa na świecie - formy, wielkość, metody oceny PSE (N. Zelandia, Australia., a UE, Szwajcaria, Norwegia )

8. Wskaźnik rozwoju społecznego HDI

9. Rolnictwo USA - charakterystyka ogólna; akry, buszle, galony, definicja farmy,zatrudnienie, udział w PKB

10. Pozytywne i nagatywne konsekwencje produkcji biopaliw na przykładzie USA, Brazylii, Chin

11. Departament Rolnictwa USDA, Zagraniczna Informacja Rynkowa FAS

12. Pozarolnicze źródła dochodów rodzin rolniczych USA

13. Wydatki na żywność w gospodarstwach domowych wybranych państw, trendy

14. Rolnictwo wybranych państw (Brazylia, i państwa rozwijające się)

15. Źródła informacji o rolnictwie na świecie

Literatura:

Literatura podstawowa:

• FAO, WTO, OECD – strony internetowe

• USDA, FAS – publikacje Departamentu Rolnictwa USA

• Biuletyn Informacyjny ARR

• Rzeczpospolita – str.: Ekonomia

Literatura pomocnicza:

• GUS: Rocznik statystyki międzynarodowej

• The Economist: Świat w liczbach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)