Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona roślin w terenach cennych przyrodniczo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9L4.A112.SI.RXXXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona roślin w terenach cennych przyrodniczo
Jednostka: Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel przedmiotu: Zapoznanie się z metodami i uwarunkowaniami ochrony roślin w warunakch terenów cennych przyrodniczo; opanowanie umiejetności diagnozowania i sposobów zwalczania szkodników i chorób roślin w terenach o wysokich walorach przyrodniczych.Treści merytoryczne przedmiotu: Treść kursu obejmuje zagadnienie dotyczące aspektów prawnych i uwarunkowań chemicznej ochrony roślin na terenach cennych przyrodniczo. Chemiczne środki ochrony roślin oraz sposoby ochrony zakazane i dopuszczone w rejonach cennych przyrodniczo. Choroby i szkodniki roślinności terenów cennych przyrodniczo i ich zwalczanie.

Pełny opis:

Wykłady1. Rolnictwo źródłem zagrożenia dla terenów cennych przyrodniczo2. Prawne i administracyjne podstawy ochrony roślin

3. Cele i priorytety ochrony roślin na terenach cennych przyrodniczo

4. Ochrona roślin na cennych przyrodniczo terenach wiejskich w UE

5. Możliwości i ograniczenia chemicznej ochrony roślin na terenach cennych przyrodniczo

6. Biologiczna ochrona roślin przed chorobami – mikroorganizmy

7. Biologiczna ochrona roślin przed chorobami – preparaty roślinne i inne biopreparaty

8. Integrowana ochrona roślin przed chorobami

9. Charakterystyka obszarów chronionych w Polsce

10. Zasady gospodarowania w obszarach cennych przyrodniczo na wybranym przykładzie

11. Uwarunkowania ochrony roślin na obszarach i w otulinach parków narodowych i krajobrazowych i w obszarach chronionego krajobrazu

12. Metody ochrony roślin przed szkodnikami preferowane w terenach cennych przyrodniczo ze szczególnym uwzględnieniem tych polegających na wzmożeniu naturalnych procesów zachodzących w ekosystemach pól, przy położeniu szczególnych nacisków na jakość produktu, trwałość użytkowania ekosystemu polnego, równowagę ekologiczną i wysoką różnorodność biologiczną w przestrzeni rolniczej.

13. Dobór środków ochrony roślin, które mogą być stosowane w warunkach obszarów chronionych.

14. Zagadnienia z zakresu ochrony roślin w programach rolnośrodowiskowych

15. Kodeks dobrych praktyk rolniczych ograniczających skutki zanieczyszczenia środowiska na terenie parków narodowych, parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.

Ćwiczenia

1. Choroby i możliwości ochrony traw i innych roślin łąk naturalnych

2. Choroby i ochrona roślin zielarskich

3. Choroby i ochrona roślin sadowniczych

4. Choroby i sposoby ochrony drzew liściastych

5. Choroby i sposoby ochrony drzew liściastych cd.

6. Choroby i sposoby ochrony drzew iglastych

7. Terminarz ochrony roślin rolniczych na cennych przyrodniczo terenach wiejskich

8. Diagnostyka i możliwości zwalczania szkodników roślin rolniczych w warunkach gospodarowania w terenach cennych przyrodniczo

9. Diagnostyka i sposoby zwalczania szkodników roślin warzywniczych w warunkach gospodarowania w terenach cennych przyrodniczo

10. Diagnostyka i sposoby zwalczania szkodników roślin sadowniczych w warunkach gospodarowania w terenach cennych przyrodniczo

11. Diagnostyka i sposoby zwalczania szkodników drzew liściastych i iglastych

12. Diagnostyka i sposoby zwalczania szkodników roślin zielarskich

Literatura:

1. KochmanJ., Węgorek W.,"Ochrona roślin", Plantpreess, Kraków, 1997.

2. Siebeneicher G. "Podręcznik rolnictwa ekologicznego", PWN, Warszawa 1997.

3. Andrzejewski R. "Ochrona różnorodności biologicznej Polski, Krajowa strategia i plan działań", Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 1998.

4. Ilnicki P. 2004. Polskie rolnictwo a ochrona środowiska. Wyd. Akademii Rolniczej, Poznań

5. Kochman J., Węgorek W. 1997. Ochrona roślin. Plantpress, Kraków

6. Mańka K. 1998. Fitopatologia leśna. PWRiL, Warszawa

7. Pomorska K. 1997. Zagrożenia chemiczne w rolnictwie. Instytut Medycyny Wsi, Lublin

8. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2008/2009 (cz. I-IV). 2008. IOR, Poznań

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.