Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody oceny tożsamości gatunkowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9L3.MOT.SM.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody oceny tożsamości gatunkowej
Jednostka: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Rolnictwo, 3 sem. II stopień, stacj. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami identyfikacji gatunków i odmian roślin uprawnych w oparciu o cechy morfologiczne i biochemiczne.

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Znaczenie oceny tożsamości gatunkowej i odmianowej w hodowli roślin i nasiennictwie. /1 h/.

2. Wykorzystanie cech morfologicznych roślin i nasion do oceny tożsamości. /3 h/.

3. Wykorzystanie cech anatomicznych i cytologicznych do oceny tożsamości. /3 h/.

4. Metabolity wtórne w ocenie tożsamości /2 h/.

5. Białka jako markery umożliwiające identyfikację gatunków i odmian. /3 h/.

6. Markery DNA w ocenie tożsamości. /3 h/.

ĆWICZENIA

1. Ocena charakterystycznych cech morfologicznych roślin w okresie wegetacji. /3 h/.

2. Wykorzystanie komputerowej analizy obrazu do oceny cech morfologicznych nasion. /3 h/.

3. Obserwacje kariotypu u wybranych gatunków roślin uprawnych /3 h/.

4. Amplifikacja markerów molekularnych typu RAPD i SSR i interpretacja uzyskanych obrazów elektroforetycznych. /6 h/

Literatura:

Szymczyk R. 2006. Odmianoznawstwo i ocena odmian. PWRiL Poznań

Rogalska S., Małuszyńska J., Olszewska M.J. 2005. Podstawy cytogenetyki roślin. PWN Warszawa

Gąsiorowski H. 2004. Pszenica – chemia i technologia. PWRiL Poznań

Avise J. 2008. Markery molekularne – historia i ewolucja. WUW Warszawa

Efekty uczenia się:

wiedza:

1. Charakteryzuje podstawowe metody wykorzystywane w ocenie tożsamości gatunkowej i odmianowej roślin;

umiejętności:

1. Ocenia morfologie nasion przy pomocy komputerowej analizy obrazu

2. Ocenia cechy morfologiczne roślin w okresie wegetacji

kompetencje społeczne:

1. potrafi samodzielnie lub w zespole rozwiązywać postawione zadania; (K2)

2. ma świadomość znaczenia oceny tożsamości gatunkowej i odmianowej w rolnictwie i jej wykorzystania w hodowli roślin i nasiennictwie;

Metody i kryteria oceniania:

1). Wykłady: egzamin pisemny (pytania testowe).

2). Ćwiczenia:

ocena formująca:

- oceny za aktywność;

- ocena za sprawozdania z wykonanych doświadczeń realizowanych w grupach.

Ocenę końcową stanowi średnia z ocen cząstkowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.