Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologiczne podstawy rolnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9L2.A161.SL.RXXXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologiczne podstawy rolnictwa
Jednostka: Katedra Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem studiów jest przedstawienie biologicznego podłoża kształtowania plonu rolniczego. Wykłady zaznajomią zarówno z genetycznymi, hodowlanymi, jak i fizjologicznymi uwarunkowaniami produktywności roślin. Przedstawione zostaną funkcjonalne powiązania pomiędzy organizmami i środowiskiem oraz różne strategie reakcji roślin na czynniki środowiska.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Produkcja pierwotna biosfery i perspektywy wyżywienia ludzkości

2, 3. Genetyczne i hodowlane podłoże produktywności roślin

4. Komórka jako jednostka syntezy i akumulacji związków organicznych

5. Woda jako czynnik produktywności roślin

6. Produktywność i żywienie roślin, asymilacja N2

7, 8. Fotosynteza

9. Procesy dysymilacji, rodzaje i znaczenie dla plonowania

10. Wzrost i fitohormony

11, 12. Rozwój, termiczna i świetlna indukcja rozwoju

13. Reakcje stresowe

14, 15. Perspektywy powiększenia produktywności roślin

Literatura:

1. Z. Strack, D. Chołuj, B. Niemyska: Fizjologiczne reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska, SGGW, 1993.

2. J. Kopcewicz, S. Lewak: Fizjologia roślin, PWN Warszawa, 2002.

3. R. Wilkinson: Plant-Environment interactions, NY, Basel, Hong Kong, 1994.

4. MF Thomashow: So, whats New In the field of cold acclimation? Lots” Plant Physiol 125: 89-93, 2001.     

5. R. Górecki: Fizjologia plonowania, Wyd Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)