Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gleby górskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9L2.A023.SI.RXXXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gleby górskie
Jednostka: Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami genezy i rozwoju pokrywy glebowej obszarów górskich w Polsce i na Świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Karpat oraz przedstawienie odrębności specyfiki, możliwości zagospodarowania, zagrożenia i ochrony gleb tych obszarów.Treści merytoryczne przedmiotu:Fizjografia terenów górskich. Ocena wartości glebotwórczej skał macierzystych w Karpatach. Gleba jako element środowiska przyrodniczego terenów górskich. Taksonomie gleb górskich w systematyce gleb Polski i klasyfikacjach międzynarodowych.. Wartość użytkowa gleb górskich. Główne problemy zagospodarowania i ochrony gleb ze szczególnym uwzględnieniem niskoprodukcyjnych gleb i hydrologicznej funkcji pokrywy glebowej.

Pełny opis:

1. Repetytorium z podstaw gleboznawstwa.2. Zarys fizjografii obszarów górskich w Polsce.3. Rola czynników glebotwórczych w genezie gleb obszarów górskich ? budowa geologiczna, rzeźba, klimat, roślinność i warunki hydrologiczne w Karpatach.4. Ocena glebotwórczej wartości skal macierzystych gleb w Karpatach. Specyfika genezy i właściwości gleb obszarów górskich.

5. Pokrywa glebowa Karpat na przykładzie gleb parków narodowych. Gleby obszarów górskich na świecie.

6. Rola gleby w kształtowaniu środowiska przyrodniczego obszarów górskich. Waloryzacja gleb górskich.

7. Struktura użytkowania gleb w Karpatach ? glebowe uwarunkowania granicy rolno-leśnej.

8. Naturalne i antropogeniczne przemiany; stan aktualny, zagrożenia i ochrona pokrywy glebowej obszarów górskich.

1. Wprowadzenie do ćwiczeń terenowych ? charakterystyka warunków geologicznych, geomorfologicznych, hydrologicznych i florystycznych Masywu Lubonia Wielkiego.

2. Wyjazd terenowy: prezentacja gleb wytworzonych ze skał fliszu karpackiego na przykładzie masywu Lubonia Wielkiego (Beskid Wyspowy)

3. Wyjazd terenowy: prezentacja gleb wytworzonych z pyłów lessopodobnych na Pogórzu Karpackim

Literatura:

Spis zalecanych lekturliteratura podstawowa:1. Bednarek. R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2004. Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN, 331.2. Warszyńska J. 1995. Karpaty Polskie, Przyroda, człowiek i jego działalność. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 367.

3. Mizerski W. 2002. Geologia Polski dla geografów. PWN, 256.

literatura uzupełniająca:

4. Brady N.G. 1984. The Nature and Properties of Soils. Macmillan Publishing Company, New York, 750.

5. Allen P.A. 1997. Earth Surface Processes. Blackwell Science, 472.

6. Klimaszewski M. 1995. Geomorfologia. PWN, 281.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.