Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fundusze strukturalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9FS.s2.NM.REKEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fundusze strukturalne
Jednostka: Zakład Socjologii i Rozwoju Wsi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie doświadczeń - organizacji pozarządowych, gmin lub firm - w zakresie korzystania ze środków unijnych to ważne doświadczenie. Studenci przy okazji pobytu w swojej gminie "polują" z aparatem na tablice informujące o skorzystaniu z funduszy unijnych. Następnie wymyślają własne pomysły na projekt. Do swojego tematu, tytułu projektu poszukują źródeł finansowania.

Pełny opis:

1. Wstęp do dotacji – krótko o ewolucji polityki regionalnej, ogólne zasady pomocy finansowej UE: generalne, subsydiarności, współfinansowania, koncentracji, koordynacji, partnerstwa, podziału zarządzania, earmarking

2. Doświadczenia z wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2004-06, systematyka funduszy strukturalnych w latach 2007-13

3. Fundusze strukturalne UE jako wspólnotowe instrumenty rozwoju społeczno-ekonomicznego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejki Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności)

4. Fundusze Rolne (Europejki Fundusz Rolny Gwarancji, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), inne Wspólnotowe Fundusze o ukierunkowaniu tematycznym:

F. Tytoniowy, F. Weterynaryjny, F. Dostosowania do Globalizacji, F. Solidarności Unii Europejskiej. F. Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

5. Możliwości finansowania przez Unię Europejską działań w ramach sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo np. Program ramowy „ Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”

6. Fundusze ogólnoeuropejskie: Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarski Program Współpracy w celu Zmniejszenia Różnic, JASPERS, JEREMIE, JESSICA

7. Inicjatywy horyzontalne mające na celu promowanie ogólnoeuropejskiego partnerstwa,

7 Program Ramowy, Młodzież w działaniu, LIFE+, Inteligentna energia i inne.

8. Krótkie omówienie krajowych planów strategiczne i legislacji związanej z funduszami strukturalnymi,

9. Systematyka programów pomocowych czyli Programy Operacyjnych, ich cele i dostępność środków: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Infrastruktura

i Środowisko, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej

10. Programy Operacyjne c.d.: Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-13 (bardziej szczegółowe omówienie Regionalnego Programu dla woj. małopolskiego) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako ważny czynnik rozwoju woj. małopolskiego

11. Kwalifikowanie wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

w okresie programowania 2007-13

12. Procedury i dokumenty związane z aplikowaniem o środki unijne

13. Jak poprawić skuteczność starań o środki unijne? Kredyt i leasing oraz pożyczki jako wsparcie w korzystaniu z funduszy strukturalnych

14. Uszczegółowienie definicji beneficjentów i przedstawienie problematyki pozyskiwania środków unijnych przez praktyków – biznesmen lub ktoś z Uniwersytetu.

15. Podsumowanie zajęć – zaliczenie

Ćwiczenia

1. Project idea – skąd brać pomysły na projekty unijne: podejście haurystyczne, inwentyka, innowatyka (innowacja i inwentyka), czy jesteśmy „google inteligencją” i czy potrafimy być kreatywni? (Samorząd ma strategię, z niej wynikają najczęściej projekty, jeśli chodzi o firmę, organizację pozarządową to ważne jest aby „wpaść na pomysł” o co aplikować w ramach funduszy unijnych)

2. Próba wariacji na określony temat i inne przykłady technik twórczych – podobnie jak to robili muzycy np. Bethowen tworzył na podstawie znanych melodii własne utwory, niektórzy artyści znajdywali inspiracje w sztuce ludowej i dostosowywali je do współczesnych gustów (czyli

o sztuce gustownej kompilacji)

3. Dyskusja na temat inwestycji finansowanych z Unii Europejskiej, które można zobaczyć w miejscu zamieszkania studentów (konkurs na zdjęcie z telefonu komórkowego, które najlepiej oddaje rozwój społeczno-ekonomiczny w Polsce)

4. Aktywność społeczno-ekonomiczna studentów, jednominutowe wypowiedź każdego ze studentów i dyskusja na temat pomysłów na działalność gospodarczą, organizację pozarządową, inwestycje itp., które mogłyby być finansowane z funduszy unijnych

5. Dla wymyślonych przez studentów pomysłów na poprzednich zajęciach szukamy źródeł finansowania w funduszach strukturalnych i poszczególnych programach, składowe wniosku przy staraniu się o wybrane źródło finansowania, dokumenty-ząłczniki do wniosku, czy jest potrzebny biznesplan? czy jest schemat projektu z którego możemy skorzystać?

6. C.d. dla wymyślonych przez studentów pomysłów szukamy źródeł finansowania

7. C.d. dla wymyślonych przez studentów pomysłów szukamy źródeł finansowania

8. C.d. dla wymyślonych przez studentów pomysłów szukamy źródeł finansowania

9. Graf kolejnościowy, ścieżka krytyczna i project crashing – ćwiczenie w ramach wymyślonych pomysłów

10. Określenie typu wymyślonych przez studentów i określenie typu proponowanych projektów: p. czysty, p. funkcjonalny, p. o charakterze macierzowym, co jest w projekcie a czego brak w proponowanym projekcie, praktyczne zajęcia w sali komputerowej i ćwiczenia

w posługiwaniu się programem Microsoft Project, tworzenie map procesu, projektowanie obiektowe

11. Ryzyka związane z korzystaniem z funduszy unijnych, ocena skutków tych ryzyk, zwrócenie uwagi na ryzyka najbardziej prawdopodobne i jednocześnie przynoszące najgorsze skutki (np. kredyt zaciągnięty we frankach szwajcarskich w lipcu 2008 na prefinansowanie realizacji projektu, kiedy frank kosztował 2 zł), unikanie ryzyk, branie „na klatę”, przekierowanie ryzyka, budowanie zapasów.

12. Wstęp do zarządzania projektami: zarządzanie ścieżką krytyczną, tworzenie macierzy funkcjonalnej dla projektu, tworzenie wykresu Gantta dla projektu, kamienie milowe projektu

13. Dyskusja na temat stylu zarządzania projektem i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy stosować ten sam styl cały czas, czy raczej różne style w różnym czasie?

14. Podsumowanie zajęć i najważniejsze wnioski

15. Zaliczenie

Literatura:

Babiak J. 2006. Fundusze Unii Europejskiej - doświadczenia i perspektywy. Wydawnictwo Studio EMKA. Warszawa.

Cieślak R. 2008. Fundusze unijne 2007-2013 – poradnik przedsiębiorcy. Oficyna Wydawnicza Unimex. Wrocław

Fundusze Europejskie – pismo ogólnopolskie. Red. Naczelny Marek Szymański. Wydawca MJ Media Szymański i Glapiak sp. j. Poznań

Jankowska M. Sokół A. Wicher A. 2008. Fundusze Unii Europejskiej 2007-13. CeDeWu Sp. z o.o. Warszawa

Monitor Unii Europejskiej – miesięcznik wydawany pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej. Wydawca Instytut Europejski. Warszawa

Tkaczyński W. Willa R. Świstak M. 2008. Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Cele – Działania – Środki. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków

Efekty uczenia się:

- poznanie zasad związanych z korzystaniem z funduszy unijnych,

- świadomość znaczenia funduszy strukturalnych dla gospodarki lokalnej i narodowej,

- uzgadnianie projektu w grupie - współpraca,

- zainteresowanie tym co dzieje się we własnym , lokalnym otoczeniu ("polowanie" z aparatem na tablice)

- konstruktywne myślenie na zadany temat,

- zdolność do rozwiązywania lokalnych problemów.

Metody i kryteria oceniania:

- ćwiczenia - obecność i prace projektowe

- wykłady - prace projektowe

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.