Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy oceny jakości i towaroznawstwo surowców i produktów gotowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.SOJ.SI.RBIOY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy oceny jakości i towaroznawstwo surowców i produktów gotowych
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW BIOGOSPODARKA / ECTS 4 / SEMESTR 5.

Profil ogolnoakademicki / Forma i poziom SI.

Status: specjalnościowy / obligatoryjny.

Wymagania wstępne: brak.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aspektami towaroznawstwa rolno-spożywczego oraz systemami oceny jakości.

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z oceną wartości towaroznawczej surowców i wyrobów. Omówione zostaną również procesy przetwórcze podstawowych surowców roślinnych. Podjęte zostaną również zagadnienia związane z przechowywaniem surowców roślinnych oraz opakowalnictwem wyrobów.

Pełny opis:

Wykłady

1. Wprowadzenie, podstawowe definicje i klasyfikacja surowców i wyrobów.

2. Technologia przetwórstwa ziarna zbóż na kaszę i mąkę.

3. Ocena jakości ziarna zbóż i przetworów zbożowych.

4. Koncentraty zbożowe. Ekspandowanie i ekstruzja.

5. Technologia produkcji słodu i zarys technologii produkcji piwa.

6. Przechowywanie ziarna zbóż. Metody pielęgnacji ziarna suchego i metody suszenia ziarna mokrego.

7. Technologia produkcji cukru z korzeni buraka cukrowego.

8. Jakość bulw ziemniaka i ich przetwórstwo.

9. Przechowalnictwo ziemniaków na różne kierunki użytkowania.

10. Jakość nasion roślin strączkowych i ich przetwórstwo na przykładzie soi.

11. Surowce oleiste i jakość tłuszczów jadalnych.

12. Kawa, herbata, kakao.

13. Opakowalnictwo.

Ćwiczenia

1. Ocena towaroznawcza mąki. Oznaczenie zawartości glutenu w mące.

2. Ocena towaroznawcza przetworów zbożowych.

3. Ocena towaroznawcza pieczywa.

4. Ocena towaroznawcza makaronu.

5. Ocena wartości browarnej ziarna jęczmienia.

6. Ocena towaroznawcza korzeni buraka.

7. Miód, produkty pszczele i ich jakość.

8. Ocena towaroznawcza bulw ziemniaka.

9. Ocena towaroznawcza kawy i herbaty.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego: godz. 80, 3,2 ECTS,

w tym:

wykłady 30 godz.,

ćwiczenia i seminaria 45 godz.,

konsultacje 2 godz.,

udział w badaniach 0 godz.,

obowiązkowe praktyki 0 godz.,

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz.,

praca własna 20 godz., 0,8 ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

1. Świderski F. (red) 1999. Żywność wygodna i żywność funkcjonalna WNT W-wa.

2. Świderski F. (red) 1999. Towaroznawstwo żywności przetworzonej. Wyd. SGGW.

3. Pazera T., Rzemieniuk T. 1998. Browarnictwo. WSiP W-wa.

Uzupełniająca:

1. Ciećko Z. 2003. Ocena jakości i przechowalnictwo produktów rolniczych. Wydawnictwo UWM.

2. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. 1997. Towaroznawstwo żywności WSiP W-wa.

3. Pazera T., Rzemieniuk T. 1998. Browarnictwo. WSiP W-wa.

4. Lempka A. (red) 1985. Towaroznawstwo - produkty spożywcze PWE W-wa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- zna podstawowe pojęcia związane z towaroznawstwem rolno-spożywczym

- zna metody przetwarzania i sposoby przechowywania surowców roślinnych

- zna zagrożenia płynące z zanieczyszczenia i skażenia surowców roślinnych

Umiejętności

- potrafi ocenić jakość surowców roślinnych

- formułuje logiczne wnioski płynące z oceny technologii przetwórstwa podstawowych surowców roślinnych

Kompetencje społeczne:

- rozumie znaczenie oceny towaroznawczej surowców i poszerzania na ich podstawie wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych

- potrafi współdziałać i pracować w grupie w celu wykonania określonego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny.

Przyjęto procentową skalę oceny realizacji efektów kształcenia definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5) wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Sprawdzian pisemny.

Przyjęto procentową skalę oceny realizacji efektów kształcenia definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5) wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu + 0,4 x ocena z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Topolska, Robert Witkowicz
Prowadzący grup: Kinga Topolska, Robert Witkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Pietrzyk, Robert Witkowicz
Prowadzący grup: Paulina Pająk, Sławomir Pietrzyk, Robert Witkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Pietrzyk, Robert Witkowicz
Prowadzący grup: Anna Lorenc-Kozik, Paulina Pająk, Sławomir Pietrzyk, Robert Witkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.