Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.EOR.NL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy: Zarządzanie, 5 sem, niestacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Weryfikacja merytoryczna i formalna tematów oraz założeń metodycznych prac dyplomowych (celu i zakresu pracy).Nabycie umiejętności przygotowania i wygłoszenia referatu oraz zadawania pytań i udziału w dyskusji.

Pełny opis:

• Przygotowanie w terminie wyznaczonym przez Pana Dziekana ostatecznej listy tytułów prac

dyplomowych do zatwierdzenia przez RPKEiZ oraz Radę Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

• Zasady dyskutowania, opracowania referatu, wygłaszania referatu.

• Definiowanie celu, zakresu pracy dyplomowej

• Struktura pracy licencjackiej (proporcje pomiędzy częścią teoretyczną a empiryczną, części składowe

pracy dyplomowej),

• Formalne i merytoryczne wymogi pracy dyplomowej (nazewnictwo rozdziałów i podrozdziałów,

marginesy, wielkość czcionki itp., oraz układ rozdziałów numeryczny, alfabetyczny, mieszany),

• Graficzna strona pracy (tabele, wykresy, itp.),

• Omówienie zasad zbierania materiału źródłowego i rodzajów materiału empirycznego (pierwotny, własny

itp.),

• Referaty wygłoszone przez pracowników prowadzących seminarium jako przykłady zawierające m.in.

poprawnie sformułowane tytuły prac, cel, zakres i plan pracy

Prezentacje przez studentów x):

- referatów w celu sprawdzenia stopnia opanowania zasad przygotowania i wygłoszenia referatu oraz

dyskusji: - celu i zakresu pracy

- planu pracy

- rodzaju zbieranego materiału źródłowego i do czego zostanie on wykorzystany w pracy,

- opis danych tabelarycznych

x) do wyboru przez prowadzącego

Literatura:

Majchrzak J., Mendel T.; Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Poznań, 1999

Urban S., Ładoński W.; Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydanie piąte, uzupełnione. Wyd AE we Wrocławiu, Wrocław

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.