Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie strategiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.ZST.SM.REKZX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia 2st., stacj. zarządzanie i marketing - p.obowiązkowe, sem. 4
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu:

Student nabywa wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego firmą, potrafi określić determinanty budowy strategii rozwoju, zaplanować strukturę organizacji i zbudować strategię firmy.

Pełny opis:

WYKŁADY:

1) Zarządzanie strategiczne – istota, definicje, funkcje

2) Zarządzanie strategiczne – istota, definicje, funkcje

3) Ewolucja teorii zarządzania

4) Ewolucja teorii zarządzania

5) Koncepcja zarządzania strategicznego

6) Zarządzanie jako proces

7) Projektowanie organizacji i jej struktury

8) Projektowanie organizacji i jej struktury

9) Przywództwo kierownicze

10) Władza i autorytet

11) Determinanty strategii

12) Koncepcja formułowania strategii

13) Strategie korporacji

14) Strategie rozwoju w firmach ponadnarodowych

15) Strategie rozwoju w firmach globalnych

ĆWICZENIA:

Projektowanie struktury organizacyjnej i strategii rozwoju firmy (praca w grupach):

1) Opis firmy – położenie, historia, forma własności, cechy charakterystyczne właściciela

2) Opis firmy – położenie, historia, forma własności, cechy charakterystyczne właściciela

3) Opis działalności firmy – rodzaj działalności, charakterystyka produktów

4) Opis działalności firmy – rodzaj działalności, charakterystyka produktów

5) Struktura organizacyjna firmy

6) Łańcuch zaopatrzenia i zbytu

7) Konkurenci na rynku i strategia firmy wobec konkurencji

8) Analiza SWOT i ocena działalności i strategii firmy

9) Analiza SWOT i ocena działalności i strategii firmy

10) Misja i cele strategiczne firmy (strategie krótko-, średnio- i długookresowe)

11) Misja i cele strategiczne firmy (strategie krótko-, średnio- i długookresowe)

12) Prezentacje projektów przez studentów

13) Prezentacje projektów przez studentów

14) Prezentacje projektów przez studentów

15) Prezentacje projektów przez studentów

Literatura:

Literatura:

K. Janasz, W. Janasz, K. Kozioł, K. Szopik, 2008. Zarządzanie strategiczne. Wyd. Difin Warszawa.

M. Romanowska, 2009. Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. PWE Warszawa.

J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, jr., 2001. Kierowanie. PWE Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- posiada wiedzę o projektowaniu organizacji i koncepcjach zarządzania strategicznego,

- posiada wiedzę o determinantach wyboru strategii i zasadach przygotowania strategii działania i rozwoju firmy,

- posiada wiedzę jak wyznaczyć wskaźniki osiągania celów i określić odpowiedzialność za realizację strategii.

Umiejętności:

- potrafi przygotować strategię działania i rozwoju firmy,

- umie wyznaczyć wskaźniki osiągania celów,

- umie określić odpowiedzialność za realizację strategii.

Kompetencje społeczne:

- dostrzega potrzebę stałego doskonalenia umiejętności planowania i realizacji wyznaczonych celów strategicznych firmy, dla której pracuje,

- potrafi w sposób kompetentny współpracować z grupą i otoczeniem.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

Ocena końcowa to średnia ocen formujących uzyskanych na ćwiczeniach za:

- wykonanie zadań w ramach ćwiczeń,

- aktywność na ćwiczeniach,

- opracowany projekt strategii rozwoju firmy.

Wykłady: egzamin pisemny (zadania testowe i problemowe)

Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady - 15 godz.

ćwiczenia - 15 godz.

zaliczenie końcowe na ocenę - 1 godz.

konsultacje - 4 godz.

penetracja literatury - 15 godz.

Razem: 50 godz. : 25 = 2,0 (czyli 2 pkt ECTS)

przygotowanie do ćwiczeń - 15 godz.

opracowanie projektów - 20 godz.

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia - 15 godz.

Razem godz. praktyczne: 50 godz. : 25 = 2,0 (czyli 2 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 4 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedziółka
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedziółka
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedziółka
Prowadzący grup: Chrystian Firlej, Arkadiusz Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.