Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie strategiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.ZAS.NM.REKZX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW/Ekonomia/ ECTS =1/ semestr 4

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SM

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami stosowania zarządzania strategicznego w firmach, organizacjach, gminach, powiatach i województwach. Program przedmiotu dotyczy istoty i funkcji zarządzania strategicznego, zasad projektowania organizacji, istoty zarządzania organizacją, koncepcji formułowania strategii firmy.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1. Zarządzanie strategiczne – istota, definicje, funkcje

2. Koncepcja zarządzania strategicznego

3. Projektowanie organizacji i jej struktury

4. Przywództwo kierownicze

5. Władza i autorytet

6. Determinanty strategii

7. Koncepcje formułowania strategii

8. Strategie korporacji

9. Strategie rozwoju w firmach ponadnarodowych

10. Strategie rozwoju w firmach globalnych

Plan ćwiczeń (praca w grupach):

1. Projektowanie struktury organizacyjnej firmy

2. Projektowanie strategii rozwoju wybranej firmy

a) Opis firmy i jej działalności

b) Łańcuch zaopatrzenia i zbytu

c) Konkurenci na rynku i strategia firmy wobec konkurencji

d) Analiza SWOT i ocena działalności firmy

e) Misja i cele strategiczne firmy (strategie krótko-, średnio- i długookresowe)

Struktura aktywności studenta:

wykłady - 15 godz.

ćwiczenia - 15 godz.

zaliczenie końcowe na ocenę - 1 godz.

konsultacje - 4 godz.

penetracja literatury - 15 godz.

Razem: 50 godz. : 25 = 2,0 (czyli 2 pkt ECTS)

Literatura:

K. Janasz, W. Janasz, K. Kozioł, K. Szopik, 2008. Zarządzanie strategiczne. Wyd. Difin Warszawa.

M. Romanowska, 2009. Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. PWE Warszawa.

J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, jr., 2001. Kierowanie. PWE Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- posiada wiedzę o determinantach wyboru strategii i zasadach przygotowania strategii działania i rozwoju firmy,

- posiada wiedzę jak wyznaczyć wskaźniki osiągania celów i określić odpowiedzialność za realizację strategii.

Umiejętności:

- potrafi określić determinanty wyboru strategii,

- potrafi przygotować strategię działania i rozwoju firmy,

- potrafi wyznaczyć wskaźniki osiągania celów,

- potrafi określić odpowiedzialność za realizację strategii.

Kompetencje społeczne:

- dostrzega potrzebę stałego doskonalenia umiejętności planowania i realizowania wyznaczonych celów strategicznych firmy dla której pracuje,

- potrafi w sposób kompetentny uczestniczyć w pracy grupy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu jest w formie pisemnej, składającej się z 3 pytań z części ćwiczeniowej oraz wykładowej.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w następujący sposób:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%)

4. Podobny sposób obliczenia ocen jak przedstawiony przy ocenie 3,5 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) oraz bardzo dobrej (5,0 - średnio > 90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedziółka
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedziółka
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedziółka
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.