Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie produkcji roślin towarowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.TPRT.SM.RROAP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie produkcji roślin towarowych
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Rolnictwo, sp. produkcja roślinna, 3 sem. II stopień, stacj. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW : ROLNICTWO / ECTS: 4 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: chemia rolna, gleboznawstwo, szczegółowa uprawa roślin

Technologie uprawy roślin towarowych ze szczególnym uwzględnieniem odmian i kierunków użytkowania. Mechaniczna uprawa gleby (uproszczenia), nawożenie, siew (siew bezpośredni) – w różnych technologiach uprawy. Zabiegi pielęgnacyjne: pielęgnacja mechaniczna, chemiczne zwalczanie chwastów, ochrona przed chorobami i szkodnikami. Przygotowanie do zbioru, różne sposoby zbioru, zbiór plonu głównego i ubocznego. Efektywność zastosowanych zabiegów agrotechnicznych w różnych technologiach upraw.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Technologia produkcji ziarna pszenicy konsumpcyjnej i paszowej.

2. Technologia produkcji żyta konsumpcyjnego.

3. Technologia produkcji ziarna jęczmienia browarnego, do przetwórstwa spożywczego oraz paszowego.

4. Uprawa kukurydzy ziarnowej.

5. Technologia uprawy ziemniaka jadalnego do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa spożywczego, ziemniaka skrobiowego oraz produkcja sadzeniaków.

6. Technologia uprawy buraka cukrowego.

7. Technologia produkcji rzepaku.

8. Technologie produkcji bobowatych: groch, łubin, soja.

Ćwiczenia:

1. Opracowanie kart agrotechnicznych uprawy pszenicy.

2. Opracowanie kart agrotechnicznych uprawy żyta.

3. Opracowanie kart agrotechnicznych uprawy jęczmienia.

4. Opracowanie kart agrotechnicznych uprawy kukurydzy.

5. Opracowanie kart agrotechnicznych uprawy ziemniaka.

6. Opracowanie kart agrotechnicznych uprawy buraka cukrowego.

7. Opracowanie kart agrotechnicznych uprawy rzepaku.

8. Opracowanie kart agrotechnicznych uprawy soi.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 40 godz.

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 8 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 60 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Szczegółowa uprawa roślin. Wyd. 2, 2003, WAR Wrocław, praca zbiorowa, red. Z. Jasińskiej i A. Koteckiego

2. Nawożenie mineralne roślin uprawnych, praca zbiorowa, red. R. Czuby, Police 1996.

3. Nawożenie roślin uprawnych, 2 Nawożenie i systemy nawożenia, W. Grzebisz, PWRiL

3. Zalecenia ochrony roślin - IOR-PIB Poznań - www.ior.poznan.pl

4. Instytut praktyce rolniczej - www.iung.pulawy.pl

5. www.cdr.gov.pl

6. www.wir.org.pl

Uzupełniająca:

1. Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych. Wyd. Wieś Jutra 2005, praca zbiorowa pod red. J. Chotkowskiego.

2. Pszenice - zwyczajna, orkisz, twarda. Uprawa i zastosowanie. Wyd. PWRiL 2012, pod red. W. Budzyńskiego.

3. Rośliny oleiste uprawa i zastosowanie. Wyd. PWRiL 2010, pod red. W. Budzyńskiego i T. Zająca.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- posiada wiedzę z zakresu agrotechniki najważniejszych towarowych gatunków roślin rolniczych i technologii uprawy w zależności od kierunku użytkowania

Umiejętności:

student potrafi:

- określić potrzeby pokarmowe i nawozowe roślin (źródła składników pokarmowych w glebie, zapotrzebowanie na nawozy)

- określić parametry siewu i sadzenia (ilość wysiewu i zapotrzebowanie na nasiona)

- zaplanować w czasie zabiegi uprawy roli dla rożnych warunków glebowych i przedplonów

- zaplanować zabiegi pielęgnacyjne w okresie wegetacji roślin (prowadzenia łanu)

- opracować kompleksowe technologie uprawy roślin towarowych

Kompetencje społeczne:

- student organizuje pracę w małym zespole w celu wykonania określonych zadań

- dostrzega potrzebę ustawicznego poszerzania wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii produkcji roślin towarowych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - ocena sporządzonego przez studenta projektu kompleksowej technologii uprawy wybranych roślin rolniczych.

Ćwiczenia - indywidualne zadania do rozwiązania, ocena poprawności sporządzonych indywidualnie i grupowo kart technologicznych.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne,formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Marek Kołodziejczyk, Anna Lorenc-Kozik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Marek Kołodziejczyk, Anna Lorenc-Kozik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Klimek-Kopyra, Marek Kołodziejczyk, Anna Lorenc-Kozik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.