Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie produkcji roślinnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.TPR.NL.RZAXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie produkcji roślinnej
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka wykładów obejmuje wymagania klimatyczno-glebowe oraz stanowisko w zmianowaniu roślin w uprawach polowych oraz technologie uprawy ze szczególnym uwzględnieniem kierunków użytkowania roślin uprawnych. W ramach ćwiczeń studenci poznają budowę morfologiczna i anatomiczna roślin rolniczych, wartość użytkową, fazy rozwojowe oraz wpływ zabiegów agrotechnicznych na ich przebieg, długość okresu wegetacji, podział odmian rolniczych pod względem długości okresu wegetacji oraz kierunku użytkowania.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Aktualny stan produkcji roślinnej w Polsce i na świecie, plon roślin uprawnych i możliwości jego zwiększania, wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce

2.Rośliny zbożowe: struktura zasiewów, stanowisko w zmianowaniu, czynniki ograniczające produkcje zbóż w Polsce. Technologia uprawy pszenicy ozimej, żyta, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego

3.Uprawa zbóż jarych i kukurydzy - znaczenie gospodarcze

4.Ziemniak - pochodzenie i znaczenie w zmianowaniu, wymagania klimatyczno - glebowe, uprawa roli, nawożenie. Uprawa ziemniaków wczesnych i na sadzeniaki. Burak cukrowy i pastewny- pochodzenie, znaczenie gospodarcze, wymagania klimatyczno - glebowe, właściwości użytkowe odmian. Agrotechnika buraka cukrowego i pastewnego. Inne rośliny okopowe

5.Rośliny oleiste - znaczenie gospodarcze, stanowisko w zmianowaniu, czynniki decydujące o jakości surowca dla przemysłu olejarskiego. Agrotechnika rzepaku ozimego. Pozostałe rośliny oleiste (gorczyca biała, sarepska, słonecznik, dynia). Rośliny włókniste - pochodzenie i znaczenie gospodarcze, wymagania klimatyczno glebowe. Agrotechnika lnu włóknistego i oleistego

6.Rośliny motylkowate grubonasienne - znaczenie gospodarcze, wymagania klimatyczno - glebowe, charakterystyka odmian, stanowisko w zmianowaniu. Uprawa bobiku i grochu

7.Poplony ozime, wsiewki, poplony wtóre

Ćwiczenia:

1.Systematyka roślin zbożowych

2.Fazy rozwojowe zbóż (skala Zadoksa i Feekesa), stałe cechy diagnostyczne gatunków zbóż zależących do podrodziny wiechlinowatych

3.Pszenica: systematyka gatunków i odmian botanicznych, budowa morfologiczna kłosa, charakterystyka odmian rolniczych

4.Żyto, pszenżyto: budowa morfologiczna kłosa, charakterystyka odmian rolniczych, wartość pastewna ziarna i zielonki

5.Jęczmień i owies - rozpoznawanie podgatunków i odmian botanicznych , budowa morfologiczna kłosa i wiechy

6.Kukurydza - systematyka, rozpoznawanie podgatunków, budowa morfologiczna i anatomiczna oraz skład chemiczny ziarniaka oraz zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Uprawa roślin. 2020. Praca zbiorowa pod red. A. Koteckiego, Wyd. UP we Wrocławiu.

Korzeniowski S. 2021. Polowa produkcja roślinna. T. 1. Podstawy produkcji roślin rolniczych. Wyd. PWSZ w Suwałkach.

Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia rolna. Wyd. Nauk. PWN.

Mercik S. 2002. Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Wyd. SGGW. Warszawa. Turski R. i in. 1999. Zarys gleboznawstwa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- zna budowę anatomiczną i morfologiczną roślin rolniczych

- zna cechy charakterystyczne gatunków umożliwiające ich rozpoznanie w różnych fazach rozwojowych

- zna skład chemiczny organów użytecznych roślin rolniczych oraz ich wartość użytkową

- posiada wiedzę o przebiegu wzrostu i rozwoju roślin rolniczych (fazy rozwojowe)

Umiejętności:

- student rozpoznaje gatunki roślin oraz ich nasiona

- potrafi ocenić wpływ czynników agrotechnicznych na wzrost i plonowanie roślin rolniczych

Kompetencje społeczne:

- dostrzega potrzebę ustawicznego poszerzania wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii produkcji roślinnej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny - test i zadania obliczeniowe lub pytania problemowe

Kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K)

przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student

uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia (średnio 65-75%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 75-85%), ponad dobrej (4,5 -

średnio 85-95%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >95%).

Ćwiczenia:

Indywidualne rozpoznawanie nasion i roślin rolniczych, ocena kart agrotechnicznych uprawy roślin, sprawdzian wiadomości.

Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią ocen z poszczególnych zagadnień.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołodziejczyk, Anna Lorenc-Kozik
Prowadzący grup: Marek Kołodziejczyk, Anna Lorenc-Kozik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołodziejczyk, Anna Lorenc-Kozik
Prowadzący grup: Marek Kołodziejczyk, Anna Lorenc-Kozik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołodziejczyk, Anna Lorenc-Kozik
Prowadzący grup: Marek Kołodziejczyk, Anna Lorenc-Kozik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.