Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy marketingu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.POM.NL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy marketingu
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Zarządzanie, 3 sem, niestacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami dotyczącymi istoty marketingu. W ramach przedmiotu studneci mają możliwość zapoznania się m.in. ze sposobami kształtowania przez przedsiębiorstwo dostosowanej do rynku kompozycji instrumentów marketingowych (produktu, ceny, dystrybucji i promocji) oraz możliwości wpływania na zachowania konsumentów.

Pełny opis:

Wykłady

1. Geneza i rozwój koncepcji marketingu - marketing, a inne sposoby

działania na rynku, reguły marketingowe - (2 godz.)

2. Zachowania nabywców na rynku i ich konsekwencje

marketingowe - uwarunkowania procesu postępowania

konsumentów, etapy procesu postępowania konsumentów.

(2 godz.)

3. Polityka produktu w przedsiębiorstwie - miejsce produktu

w marketingu, podział produktów według różnych kryteriów,

struktura produktu według T. Levitta, cykl życia produktu,

marka produktu. (2 godz.)

4. Polityka dystrybucji - podział kanałów dystrybucji, intensywność

dystrybucji i jej powiązanie z rodzajami produktów, wybór

pośredników w procesie dystrybucji, merchandaising. ( 2 godz.)

5. Polityka promocji w przedsiębiorstwie - miejsce promocji

w marketingu, instrumenty promocji i ich funkcje, projektowanie

kampanii promocyjnej. (2 godz.)

6. Cena jako element gry rynkowej - rodzaje strategii cen, zmiany

i różnicowanie cen. ( 2 godz.)

7. Strategiczna opcja marketingu - strategie marketingowe.

(3 godz.)

Ćwiczenia:

1. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw - identyfikacja szans

i zagrożeń płynących z otoczenia przedsiębiorstw. ( 2 godz.)

2. Segmentacja rynku - wybór kryteriów segmentacji i próba

wyodrębnienia na tej podstawie segmentów rynku, wybór

rynku docelowego. (2 godz.)

3. Zachowania nabywców na rynku, jako podstawa działalności

marketingowej przedsiębiorstwa - hierarchia potrzeb, procesy

decyzyjne nabywców, rodzaje ryzyka dostrzeganego przez

nabywców i sposoby ich redukcji, kształtowanie lojalności

nabywców. (2 godz.)

4. Działania i decyzje przedsiębiorstwa związane z produktem - m.in.

poszukiwanie pomysłów na nowe produkty, identyfikacja funkcji

opakowań. (3 godz.)

5. Dystrybucja w działalności marketingowej przedsiębiorstwa - formy

dystrybucji sklepowej i pozasklepowej, wybór kanału dystrybucji

przez przedsiębiorstwo. (2 godz.)

6. Działania związane z promocją w przedsiębiorstwie - mechanizm

oddziaływania promocji, instrumenty promocji. (2 godz.)

7. Cena jako element marketingu mix - sposoby ustalania cen.

(2 godz.)

Literatura:

1. Altkorn J. (red.): Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków, 2003.

2. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing - Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa, 1996.

3. Kotler Ph.: Marketing. Dom Wydawniczy REBIS, Warszawa 2005.

4. Pilarczyk B., Mruk H. (red.): Kompendium wiedzy o marketingu. PWN, Warszawa, 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza

Słuchacz powinien znać istotę i podstawowe założenia marketingu,

teorię zachowań konsumentów na rynku oraz instrumenty oddziaływania marketingowego przedsiębiorstwa na rynek.

Umiejętności

Dokonanie analizy możliwości i zagrożeń działania przedsiębiorstw na rynku w warunkach zidentyfikowanych zmian.

Wybór zmiennych segmentacyjnych dla określonych produktów i usług.

Przeprowadzenie analizy zachowania konsumentów na rynku z uwzględnieniem rodzajów decyzji nabywczych, dostrzeganego ryzyka i możliwości jego redukcji w procesie zaspokajania określonych potrzeb.

Podejmowanie decyzji o rozwoju nowego produktu, klasyfikacji elementów struktury produktu, opisu funkcji opakowań.

Podejmowanie decyzji dotyczących wyboru i kształtowania kanałów dystrybucji w określonych warunkach.

Wybór podstawowych form promocji w określonych warunkach.

Podejmowanie decyzji w zakresie kształtowania ceny produktów.

Kompetencje społeczne

Docenianie potrzeby stałego poszerzania wiedzy w zakresie podstawowego instrumentarium marketingu.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Egzamin- forma pisemna (test) z treści wykładów.

Zaliczenie- forma pisemna z treści ćwiczeń + zaangażowanie w pracę i kreatywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cieślik
Prowadzący grup: Jerzy Cieślik, Chrystian Firlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cieślik, Marcin Kopyra
Prowadzący grup: Marcin Kopyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.