Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.EKO.NL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonometria
Jednostka: Katedra Statystyki Matematycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel przedmiotu: zapoznanie z wybranymi, praktycznymi metodami ekonometrycznymi, podkreślenie niemożności mechanicznego stosowania gotowych formuł konkretniej metody, a poprzedzenie ich rzetelną analizą. Treści merytoryczne: dobór zmiennych, liniowe modele jednorównaniowe; modele nieliniowe jednorównaniowe; predykcja na podstawie modeli jednorównaniowych; analiza procesu produkcyjnego.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego.

2-3. Wybór zmiennych objaśniających.

4. Dobór postaci analitycznej modelu.

5-6. Estymacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego (KMNK).

7. Weryfikacja modelu.

8-9. Estymacja jednorównaniowych nieliniowych modeli ekonometrycznych.

1011. Klasyczna predykcja na podstawie modeli przyczynowo-opisowych. 12. Modele tendencji rozwojowej.

13. Przegląd najczęściej spotykanych funkcji produkcji.

14. Wskaźniki analizy funkcji produkcji.

15. Wydajności pracy. Funkcja kosztów.

Tematy ćwiczeń:

1. Badanie pojemości nośników informacji - metoda Hellwiga.

2. Metoda analizy grafów.

3. Wybór postaci analitycznej modelu.

4-5. Sprowadzanie modeli nieliniowych do postaci liniowej.

6-7. Estymacja modelu KMNK.

8-9. Ocena dopasowania modelu.

10-11. Predykcja na podstawie modeli przyczynowo-opisowych.

12. Modele tendencji rozwojowej.

13. Funkcja produkcji.

14. Analiza kosztów produkcji.

15. Analiza wydajnościi pracy.

Literatura:

Wprowadzenie do ekonometrii, red. K. Kukuła, PWN Warszawa 2009

Matematyka na usługach ekonomii, Z. Czerwiński, PWN Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- posiada ogólną wiedzę o modelowaniu procesów społeczno-gospodarczy

- identyfikuje główne determinanty procesów gospodarczych.

Umiejętności:

- wykonuje estymację liniowych oraz nieliniowych jednorównaniowych modeli ekonometrycznych;

- umie zinterpretować oszcowane parametry strukturalne i struktury stochastycznej;

- potrafi dokonać symulacji, prognozowania zjawisk na podstawie oszacowanych modeli ekonometryznych.

Kompetencje społeczne:

- dostrzega sens modelowania zjawisk społeczno-gospodarczych,

- spostrzega potrzebę przewidywania oraz symulacji zjawisk spoleczno-gospodarczych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egazmin pisemny; trzy lub cztery zadania; ocena pozytywna, gdy wynik minimum 50% maksymalnej liczby punktów.

Ćwiczenia: ocena na podstwie punktów z kartkówek (co najmniej trzy) i aktywności na zajęciach; ocena pozytywna, gdy łączna liczba punktów wynosi co najmnie 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia z wszystkich prac.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.