Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.EKM.SL.REKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonometria
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia, 3 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań przez studenta oraz podejścia do złożonych problemów modelowania ekonometrycznego.Studia nad specyfiką określonego problemu poprzez zastosowanie uznanych metod ekonometrycznych.

W czasie zajęć student nabywa umiejętności w zakresie stosowania w praktyce metod ekonometrycznych. Ponadto kształtuje umiejętność samodzielnego rozwiązywania zadań oraz podejścia do złożonych problemów modelowania ekonometrycznego poprzez analizę i sprawdzenie wszystkich założeń.

Pełny opis:

Plan zajęć wykładów w kolejnych tygodniach semestru: 15 godz.

1.Rozwój historyczny dyscypliny.

2.Model ekonometryczny. Definicja i specyfikacja elementów modelu.

3.Dobór postaci analitycznej, metody transformacji, linearyzacji, metody wyboru zmiennych objaśniających.

4.Metody estymacji jednorównaniowych modeli ekonometrycznych.Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów, uproszczona metoda najmniejszych kwadratów.

5.Analiza szeregów czasowych modele trendu(liniowy i różne postacie trendów nieliniowych) metoda trendu pełzającego.

6.Metoda wag harmonicznych.

7.Metoda wyrównania wykładniczego.

8.Ekonometryczne modele produkcji.

9.Przegląd najczęściej stosowanych funkcji produkcji.

10.Analiza substytucji nakładów.

11.Analiza efektów neutralnego postępu techniczno-organizacyjnego.

12.Wielorównaniowe, liniowe modele ekonometryczne

13.Wielorównaniowe, liniowe modele ekonometryczne ,identyfikacja

14. Wielorównaniowe, liniowe modele ekonometryczne, estymacja pojedyńcza

15.Wielorównaniowe, liniowe modele ekonometryczne, zastosowanie modeli wielorównaniowych.

Plan zajęć ćwiczeń w kolejnych tygodniach semestru:15 godz.

1.Powtórzenie podstaw z zakresu statystyki matematycznej

2.Metody transformacji modeli nieliniowych z szczególnym akcentem na własności podstawowych funkcji aproksymujących.

3. Metody wyboru zmiennych objaśniających.

4. Estymacje modeli liniowych z jedną zmienną objaśniającą (klasyczna metoda najmniejszych kwadratów).

5. Estymacja modeli liniowych z dwoma zmiennymi objaśniającymi.

6. Estymacja wybranych modeli nieliniowych.

7. Budowa modeli tendencji rozwojowej.

8. Prognozy na bazie: modeli

- przyczynowo-opisowych

- modeli tendencji rozwojowej.

9.Mierniki ex post i ex ante dokładność predykcji.

10.Estymacja wybranych modeli produkcji .

11.Wnioskowanie na bazie oszacowanych funkcji produkcji.

12.Elementy analizy rynku.

13.Rozpoznanie modeli wielorównaniowych.

14.Podwójna metoda najmniejszych kwadratów.

15.Sprawdzian.

Literatura:

Praca zbiorowa pod redakcją Karola Kukuły ; Wprowadzenie do ekonometrii , PWN Warszawa 2009.

Z.Czerwiński ; Matematyka na usługach ekonomii, PWN,Warszawa 1985.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada ogólną wiedzę o modelowaniu procesów gospodarczych.

-Identyfikuje główne determinanty tych procesów.

Umiejętności:

-Dokonuje estymacji modeli liniowych a także wybranych modeli o postaci nieliniowej.

- Umie interpretować parametry modelu, zarówno parametry strukturalne jak i struktury stochastycznej

- Potrafi dokonać symulacji zjawisk na bazie oszacowanego modwlu.

kompetencje społeczne:

-Zaliczenie przedmiotu daje studentowi umiejętność budowy modeli zjawisk społeczno-gospodarczych. Ich celem jest analiza oraz przewidywanie skali zachodzących zmian jak również symulacja złożonych zjawisk związanych z gospodarką.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny

Ćwiczenia:

Ocenywystawia się za wykonanie zadań obliczeniowych (sprawdziany).Ocena końcowa to średnia ocen uzyskanych na zajęciach.

Wykłady:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Student otrzymuje zestaw 5-7 zadań do rozwiązania. Pozytywną ocenę może uzyskać, gdy osiągnie więcej niż 50% maksymalnej punktacji zestawu, w tym co najmniej 2 zadania całkowicie rozwiązane.

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady - 15 godz.

- ćwiczenia - 15 godz.

- egzamin końcowy - 2 godz.

- konsultacje - 4 godz.

- opracowanie materiału wykładowego, przyswojenie podanych na wykładach zagadnień

i przykładów, przegląd zalecanej literatury - 30 godz.

- wykonanie zadań domowych i obliczeń zalecanych na ćwiczeniach - 45 godz.

- przygotowanie do sprawdzianów pisemnych - 8 godz.

- przygotowanie do egzaminu końcowego - 6 godz.

Ogółem: 125 godz. : 25 = 5,0 (czyli 5 pkt ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Kukuła
Prowadzący grup: Karol Kukuła, Lidia Luty
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Kukuła
Prowadzący grup: Karol Kukuła, Lidia Luty
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Krasnodębski, Karol Kukuła
Prowadzący grup: Karol Kukuła, Sławomir Lisek, Lidia Luty
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.