Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekopedologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.ECP.SM.RGLBZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0522) Środowisko naturalne i przyroda Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekopedologia
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The aim of the course is to know the role of soil biodiversity and its impact on relationships between organisms and their communities and soil properties.

Course contents: soil as a multifunctional component of the natural environment, characteristics of the most important groups of soil mesofauna, with particular emphasis on the activity and intensity with which they affect the soil, mutual relations between soil and plant and animal organisms, soils and vegetation of various types of habitat forests and meadows in the lowlands and in mountains, katena habitat and their description in the field.

Pełny opis:

The subject of the lecture

1 Soil as a multifunctional component of the natural environment. Soil properties that determine their role in ecosystems

2 Principles of agroecology in a sustainable agriculture

3 Interactions as a core interest of agroecology

4 Soil ecosystem in agriculture – abiotic interactions and methods of their regulation

5 Soil ecosystem in agriculture – biotic interactions

6 Soils of meadow ecosystems

7 Characteristics of soil and meadow vegetation of riparian habitats

8 Characteristics of soil and meadow vegetation of oak-hornbeam habitats

9 Characteristics of soil and meadow vegetation in swamp habitats. Habitats Kateny.

10 Characteristics of soil and forest plant communities.

11 Characteristics of soil and forest plant communities in mountain regions

12 Soils in the natural environment and European landscapes

13 Biodiversity of soil animals and their function (soil microorganisms)

14 Biodiversity of soil animals and its function (soil fauna)

15 Biodiversity of soil animals and its function (a function of soil biota)

Laboratory classes:

1 Lowland forest sites - coniferous forest sites

2 Lowland forest sites - deciduous forest sites

3 Upland forest sites - coniferous forest sites

4 Upland forest sites - deciduous forest sites

5 Mountain forest sites - coniferous forest sites

6 Mountain forest sites - deciduous forest sites

7 The potential of forest microhabitats

8 Carbon accumulation depending on the forest site conditions

9 Presentation of students' final papers

10 Presentation of students' final papers

11-12 Soil fauna identification

13 Introduction to bioindication of environmental conditions with different methods

14 Using the Ellenberg bioindication method for assessing soil conditions

15 Presentation of plant species - bioindicators of selected soil properties

Literatura:

1. Hillel, Daniel. Soil in the environment: crucible of terrestrial life. Elsevier, 2007.

2. Ciarkowska K., Gąsiorek M., Mazurek R., Zaleski T. Management in protected areas and protection of biodiversity in rural areas, w: Agroecology: monograph / Ropek Dariusz ( red. ), 2014, Publishing House of the University of Agriculture, ISBN 978-83-64758-06-5, ss. 29-54

3. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. W. Szafer Institute of Botany, PAN, Kraków. Importent chapter translated in English

4. Sikorska E. 1999. Siedliska leśne. Skrypt, Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłataja, Kraków. Importent chapter translated in English

Complementary

Publication recommended during classes by the teacher

Efekty uczenia się:

KNOWLEDGE - student knows and understands:

1 Student has in-depth and structured knowledge about the role of soil in the formation of biodiversity.

2 Student knows the relationship between organisms and their communities and soil properties.

3 Student knows the terminology used in habitat studies.

SKILLS - the graduate can

1 Student can recognize plant indicator species for different reaction and water condition soils

2 Student has the ability to formulate reasonable judgments based on data from different sources

3 Student fluently uses scientific literature in the field of environmental protection, reads and understands complicated scientific texts in English

4 Student can describe the habitat catena

SOCIAL COMPETENCIES - graduate:

1 Student is aware of the importance of soil cover and responsibility for its maintenance in a condition ensuring the stability of ecosystems.

2 Student is aware of the social role of the master of soil science and responsibility related to decisions taken as part of professional activity based on professionalism, respect for the law, rules of professional ethics and social norms, including responsibility for the quality of the environment and its proper development

3 Student understands the need to learn throughout life, can inspire and organise the learning process of other people

Metody i kryteria oceniania:

Written test exam, for passing an examination at least 60% of questions should be answered correctly. The contribution of the evaluation of the lectures in the final grade is 50%, and A written field study report.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Józefowska
Prowadzący grup: Ewa Błońska, Dorota Gala-Czekaj, Agnieszka Józefowska, Agnieszka Synowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Józefowska
Prowadzący grup: Ewa Błońska, Dorota Gala-Czekaj, Agnieszka Józefowska, Olaf Schmidt, Agnieszka Synowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Józefowska
Prowadzący grup: Ewa Błońska, Dorota Gala-Czekaj, Agnieszka Józefowska, Wojciech Piaszczyk, Agnieszka Synowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Józefowska
Prowadzący grup: Ewa Błońska, Dorota Gala-Czekaj, Agnieszka Józefowska, Wojciech Piaszczyk, Agnieszka Synowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Józefowska
Prowadzący grup: Ewa Błońska, Dorota Gala-Czekaj, Agnieszka Józefowska, Wojciech Piaszczyk, Agnieszka Synowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)