Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania operacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.BOP.SM.REKZEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania operacyjne
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia 2 st. , stacj. zarządzanie i marketing - p.obowiązkowe - sem. 3
Ekonomia II st., stacja. ekonomika zywności - p. obowiązkowe - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja metod budowy modeli optymalizacyjnych leżących u podstaw podejmowania decyzji.

W czasie zajęć zostaną omówione problemy decyzyjne ilustrowane przykładami w pełni rozwiązalnymi przez studenta. Pierwsza część programu poświęcona będzie programowaniu liniowemu a więc ustaleniu optymalnej struktury asortymentowej produkcji, tworzenia optymalnych mieszanek czy też kreowania najlepszych rozkrojów. Przy tej okazji buduje się tzw. programy dualne z ich wykorzystaniem do rozwiązywania zadań programowania liniowego. Kolejny problem ujęty wykładem dotyczy zagadnienia transportowego.Szeroko zostaną potraktowane elementy teorii gier. Zaprezentowane będą gry dwuosobowe o sumie zero oraz gry z naturą. Osobne miejsce poświęcone będzie programowaniu sieciowemu.

Pełny opis:

Wykłady: 15 godz.

1 Badania operacyjne – informacje wstępne.

Model matematyczny

2 Problem optymalnego wyboru asortymentu produkcji

3 Problem diety

4 Metody rozwiązywania programów liniowych

5 Metoda SIMPLEX

6 Metoda geometryczna

7 Problem rozkroju

8 Dualizm w programowaniu liniowym

9 Problem transportowy

10 Modele teoriogrowe

11 Gry dwuosobowe o sumie zero

12 Gry z naturą

13 Modele sieciowe

14 Zagadnienia programowania nieliniowego

15 cd zagadnienia programowania nieliniowego

Ćwiczenia: 15 godz.

1 Model matematyczny-zadania

2 Problem optymalnego wyboru asortymentu produkcji przykłady

3 Problem diety-przykłady

4 Rozwiązywania programów liniowych

5 Rozwiązywania programów liniowych (SIMPLEX)

6 Rozwiązywania programów liniowych (metoda geometryczna)

7 Problem rozkroju- przykłady

8 Dualizm w programowaniu liniowym- przykłady

9 Problem transportowy- ćwiczenia

10 Sprawdzian

11 Gry dwuosobowe o sumie zero- zadania, Modele teoriogrowe- przykłady

12 Gry z naturą- zadania

13 Modele sieciowe- zadania

14 Zagadnienia programowania nieliniowego- przykłady

15 Sprawdzian

Literatura:

Praca zbiorowa. K.Kukuła- redakcja : Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN , Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-student posiada ogólną wiedzę o budowie optymalizacyjnych modeli liniowych i nieliniowych

- student identyfikuje sytuacje decyzyjne

Umiejętności:

-student potrafi zbudować prosty model z zakresu programowania liniowego

- zna metody służące jego rozwiązaniu.

Kompetencje:

- student docenia potrzebę poszerzania zakresu wiedzy oraz zastosowania jej w naukach ekonomicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny

Ćwiczenia:

1) Oceny za wykonanie zadań obliczeniowych (sprawdziany).Ocena końcowa średnia ocen uzyskanych na zajęciach.

Wykłady:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Student otrzymuje zestaw 5-7 zadań do rozwiązania. Pozytywną ocenę może uzyskać, gdy osiągnie więcej niż 50% maksymalnej punktacji zestawu, w tym co najmniej 2 zadania całkowicie rozwiązane.

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady - 15 godz.

- ćwiczenia - 15 godz.

- egzamin końcowy - 2 godz.

- opracowanie materiału wykładowego, przyswojenie podanych na wykładach zagadnień

i przykładów, przegląd zalecanej literatury - 30 godz.

- wykonanie zadań domowych i obliczeń zalecanych w ramach ćwiczeń - 30 godz.

- przygotowanie do sprawdzianów pisemnych - 4 godz.

- przygotowanie do egzaminu końcowego - 4 godz.

Ogółem: 100 godz. : 25 = 4,0 (czyli 4 pkt ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Kukuła
Prowadzący grup: Monika Jaworska, Karol Kukuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Kukuła
Prowadzący grup: Monika Jaworska, Karol Kukuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Badach, Karol Kukuła
Prowadzący grup: Elżbieta Badach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.