Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Animal Physiology with Anatomy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.APH.NI.RROAY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Animal Physiology with Anatomy
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Students are obliged to learn the main topics of nervous system, blood system, immunology, respiration, gastrointestinal, reproduction and endocrinology systems.

Pełny opis:

Lectures (No of hrs.):30

1. Cells and their functions

2. Immunity

3. Central nervous system

4. Physiology of senses

5. Ingestion. Physiology of intestinal system

6. Growth factors

7. Physiology of growth

8. Physiology of water metabolism

9. Physiology of pregnancy and parturition

10. Physiology of adipose tissue

11. Vitamins

12. Physiology of muscles

13. Neurophysiology of behavior

14. Physiology of lactation

15. Endocrinology of metabolism

Laboratory classes (No of hrs.): 30

1.Haemopoesis.

2.The role of blood plasma and leukocytes

3. Immunity. Blood group

4.Role of erythrocytes. Blood clotting

5. Blood circulation

6. Blood pressure

7. Neural conduction

8. Autonomic nervous system

9. Muscles

10. Digestion and absorption

11. Anatomy and function of endocrine glands

12. Respiration and spirometry

13. Urine formation-physiology and pathology

14. Basic metabolism, thermoregulation

15. Final description of modern physiological methods

Field trips

Literatura:

Review of medical physiology W.f.Ganong

Medical physiology W.Guyton

Genaral and comparative physiology W.S.Hoar

Williams Texbook of endocrinology Wilson&Foster

Efekty uczenia się:

Knowledge: student will possess the basic knowledge about the physiology and endocrinology interactions of human and animal systems

Skills: Student will recognize the physiological normal values of biochemical and physiological factors in the blood and tissues. He/she will has the ability to measure the basic levels of some life factors in the biological fluids and tissues material

Social competences: Students will be able to recognize the very early signs of pathological process, they will be able to name them and discuss with the others. They will be able to work in the group preparing the method and material for measurement.

Metody i kryteria oceniania:

Lectures: written exam

Classes: written 3 colloquia

Grade E (2.0) Very low level of understanding , less than 40%

Grade D (3.0) Basic information about the lectures and lab practicals, 45-55%

Grade C (3.5) Ability to discuss any problem at the intermediatelevel 60%

Grade B (4.0) Good understanding of the subject, ability to ask about different issues, 70%

Grade B+ (4.5) Very good knowledge about the subject, student is interested in the subject and asks for more information, works on his own 85%

Grade A (5.0) Excellent understanding, full discussion, very good lab practicals more than 90%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)