Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.TIN.SI.RBIOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Biogospodarka 2 sem. stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: BIOGOSPODARKA/ ECTS: 2

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SL

status: kierunkowy/obowiązkowy

Celem kursu jest rozwinięcie i doskonalenie praktycznych umiejętności obsługi komputera typu PC i podstawowych programów użytkowych. Poszerzenie i usystematyzowanie wiadomości o współczesnych urządzeniach IT. Pogłębienie umiejętności sprawnej obsługi komputera oraz podstawowych typów programów użytkowych.

Zapoznanie się z pakietem Ms Office w szczególności z Visual Basic dla Aplikacji (VBA).

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem relacyjnych baz danych.

Pełny opis:

Wykłady

brak

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne 30 godz = 15 x 2 godz.

1. Przetwarzanie tekstu - podstawy

2. Tekst, akapit, szablony, praca zespołowa

3. Układ dokumentu: dokument główny, spis treści, sekcje kolumny

4. Organizacja dokumentu: referencje, stopki odwołania

5. Elementy składowe dokumentu: tabele, formularze, arkusze danych, ilustracje, rysowanie

6. Narzędzia specjalne: korespondencja seryjna, makropolecenia

7. Edytor tekstów - sprawdzian

8. Arkusze: kalkulacyjne - informacje podstawowe

9. Dane: edycja, import eksport, prezentacja, ochrona arkusza

10. Manipulowanie danymi: sortowanie, filtrowanie, powiązania, wykresy, grafika

11. Funkcje: daty i czasu, matematyczne, statystyczne , logiczne, finansowe

12. Analiza: tabele przestawne

13. Formuły matematyczne

14. Wykresy

15. Sprawdzian excell

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 32 ECTS 1,28

w tym:

wykłady (podać liczbę godzin) 0 godz.

ćwiczenia i seminaria (podać liczbę godzin) 30 godz.

konsultacje (podać liczbę godzin) 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże (podać liczbę godzin) 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu (podać liczbę godzin) 0 godz.

praca własna (ECTS 0,72) 18 godz.

Literatura:

Obowiązkowa

1. Andrzej Mazur – „Przetwarzanie tekstów”, Wydawnictwo KISS, 2007

2. Romuald Lenert – „Arkusze kalkulacyjne”, Wydawnictwo KISS, 2007

Uzupełniająca

1. ECDL Advanced na skróty, Żarowska-Mazur, Węglarz, PWN 2011

2. Barbara Gaworska, Henryk Szantula – „Podstawy technik informatycznych”, Wydawnictwo KISS, 2007

Efekty uczenia się:

wiedza:

- student potrafi identyfikować zagadnienie praktyczne w aspekcie zastosowania odpowiedniego programu użytkowego,

- zna podstawy teoretyczne działania edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych oraz relacyjnych baz danych i procesu ich projektowania oraz normalizacji.

umiejętności:

- umiejętność obsługi programów biurowych pakietu Microsoft Office na poziomie Advanceed ECDL. W szczególności w zakresie:

- przetwarzania tekstu: opracowanie dokumentów zawierających zaawansowane formy prezentacji informacji takie jak praca z ilustracjami, tabelami, formularzami, wykresami. Definiowanie i posługiwanie się makropoleceniami oraz korespondencja seryjną.

- arkuszy kalkulacyjnych: opracowywanie wyników zawierających zaawansowane formy prezentacji informacji: formatowanie danych numerycznych, teksu, grafiki, wykresów. Korzystanie z funkcji matematycznych, statystycznych, czasu i finansowych. Tworzenie i posługiwanie się makropoleceniami. Zapoznanie się z elementami Visual Basic for Applications.

- posługiwanie się narzędziami analitycznymi dostępnymi w arkuszu.

- baz danych: projektowanie i obsługa relacyjnych baz danych. Przeglądanie, tworzenie organizacja i raportowanie.

kompetencje społeczne:

- organizuje prace w zespole w celu wykonania określonego zadania,

- zdobywa motywację do ciągłego poszerzania zakresu wiedzy oraz zastosowania technologii informacyjnych w naukach rolniczych i codziennym życiu

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

brak

Ćwiczenia:

Dwa sprawdziany

Na ocenę końcową ma wpływ średnia z uzyskanych ocen

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa: 0 x ocena z egzaminu (wykłady) + 1 x ocena z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Strojny
Prowadzący grup: Jacek Strojny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Lisek
Prowadzący grup: Sławomir Lisek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Lisek
Prowadzący grup: Sławomir Lisek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-26 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Lisek
Prowadzący grup: Sławomir Lisek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.