Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.STP.SM.REKEY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategie przedsiębiorstw
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Ekonomia II st., stacja. ekonomika zywności - p. obowiązkowe - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w niezbędny zasób wiedzy z dziedziny zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Treść wykładów i ćwiczeń dotyczy pojęcia i rodzaju strategii tworzonych i stosowanych w najważniejszych aspektach funkcjonowania firmy (produkcja, personel, finanse, marketing)

Pełny opis:

wykłady:

1. Pojęcie strategii i zarządzania strategicznego-3h

2. Fazy zarządzania strategicznego-2h

3. Definiowanie strategii (ujęcie klasyczne, ujęcie Petersa i Watermana, ujęcie Mintzberga, ujęcie Krupskiego). Czym strategia nie jest-2h

4. Rodzaje strategii (ogólne, biznesu, funkcjonalne)-2h

5. Rodzaje strategii konkurecji- 2h

6. Strategie czyste (mini-maxowe)-2h

7. Strategie wzrostu i rozwoju-2h

Ćwiczenia:

1. Sprawy organizacyjne. (0,5 h). Wybierz i wdrażaj strategię (1,5 h)

2. Misja i wizja przedsiębiorstwa czyli dlaczego budowę trzeba zaczynać od fundamentów (2 h).

3. Formułowanie strategii – dyskusja o wymaganiach wobec dzisiejszego biznesu (1 h). Sformułowanie strategii, dylematy rozwojowe firmy (1 h).

4. Wsparcie we wdrażaniu i komunikowaniu strategii (4 h).

5. Wybory strategiczne i modele biznesu (1 h). Nowa marka na rynku i reakcja interesariuszy (1 h).

6. Pozyskanie wsparcia przy tworzeniu strategii i planowanie wdrożenia (1 h). Zespołowe osiąganie ambitnych celów (1 h).

7. Zaliczenie materiału (1 h).

Literatura:

1. Witek-Crab A.(2013) Warsztat Stratega; ABC a Wolters Kluwer business

2. Romanowski M. (1995); Zarządzanie strategiczne firmą; Centrum Informacji Menadżera; Warszawa

3. Krupski R. i inni (1999); Zarządzanie strategiczne; Akademia Ekonomiczna, Wrocław

Efekty uczenia się:

Znajomość teretycznych zasad zarządzania strategicznego, definiowania pojęcia strategii firmy /wyróżnionych wg.różnych kryteriów/. Opanowanie wybranych technik analizy strategicznej pod kątem formułowania koncepcji strategii firmy.

Wiedza;

- posiada pogłębioną wiedzę o zasadach i koncepcjach zarządzania, strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw i funkcjach menedżerskich

- ma pogłębioną wiedzę o zasadach przygotowania strategii rozwoju organizacji (firmy), a także o inwestycjach, analizach i prognozach w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

- zna zasady tworzenia, prowadzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości w tym wykorzystującej wiedzę z zakresu ekonomii i nauk pokrewnych

Umiejętnosci

- potrafi zaprojektować strukturę organizacji i przygotować koncepcję jej działania

- umie właściwie analizować i oceniać przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i zarządczych oraz formułować własne opinie na ich temat

- określa znaczenie interwencjonizmu państwowego dla gospodarki żywnościowej, potrafi dobrać jego instrumenty w zależności od sytuacji

Kompetencje społeczne:

- dostrzega potrzebę innowacyjności, stałego doskonalenia umiejętności, planowania realizacji wyznaczonych celów

- ma świadomość nieustannych zmian w gospodarce i wynikających stąd konieczności ciągłej aktualizacji wiedzy oraz dostępu do szybkiej i wiarygodnej informacji

- dostrzega kompleksowość i współzależność problemów ekonomicznych zachodzących w gospodarce i specyfikę zawodu ekonomisty

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny/poprawkowy - ustny/. W trakcie ćwiczeń samodzielne/grupowe prace.

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 15 godz.

- ćwiczenia – 15 godz.

- egzamin końcowy – 3 godz.

- konsultacje – 2 godz.

Razem: 35 godz. : 25 = 1,4 (czyli 1 pkt ECTS)

- przegląd literatury przedmiotu – 15 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz.

- zebranie materiałów do opracowania analizy SWOT, case study, analizy przypadków, analizy strategicznej i innych – 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 15 godz.

Razem godz. praktyczne: 70 godz. : 25 = 2,8 (czyli 3 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 4 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czekaj
Prowadzący grup: Marta Czekaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czekaj, Arkadiusz Niedziółka
Prowadzący grup: Chrystian Firlej, Arkadiusz Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.