Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy produkcji zwierzęcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.PPZ.SP.RDA.IPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy produkcji zwierzęcej
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi zagadnieniami związanymi z chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich.

Pełny opis:

W trakcie wykładów i ćwiczeń poruszane są zagadnienia związane z organizacją pracy hodowlanej, rasami zwierząt gospodarskich, produkcją i oceną jakości pasz, szczegółowym żywieniem różnych gatunków zwierząt oraz zasadami właściwego utrzymania zwierząt z uwzględnieniem ich dobrostanu.

Literatura:

Żywienia zwierząt i paszoznawstwo. PWN, Warszawa, 2015.

Podstawy produkcji zwierzęcej. Wyd. Hortpress Hortpress, 2008.

Specjalistyczne czasopisma branżowe.

Efekty uczenia się:

Student potrafi scharakteryzować czynniki determinujące efektywność produkcji zwierzęcej.

Student potrafił wymienić i opisać rasy zwierząt gospodarskich.

Rozpoznaje podstawowe rodzaje pasz.

Zna systemy oceny wartości pokarmowej pasz.

Zna zasady żywienia, normowania dawek pokarmowych i bilansowania mieszanek treściwych dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie - test wielokrotnego wyboru; na ocenę pozytywną wymagane co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kulig, Piotr Micek, Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: Bogdan Kulig, Piotr Micek, Ryszard Tuz, Andrzej Węglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Micek, Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: Piotr Micek, Ryszard Tuz, Andrzej Węglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kulig, Ryszard Tuz, Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: Piotr Micek, Ryszard Tuz, Andrzej Węglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kulig, Wojciech Szewczyk, Ryszard Tuz, Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: Piotr Micek, Ryszard Tuz, Andrzej Węglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.