Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.OWI.NI.RROXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów kierunku Rolnictwo z podstawowymi problemami prawa własności intelektualnej czyli prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, a także stosowania norm tych dziedzin prawa w życiu codziennym (np. rozpoznawanie sytuacji plagiatu, naruszenia prawa do wizerunku).

Cel przedmiotu: Wytworzenie umiejętności rozpoznania tematyki objętej uregulowaniami prawa oraz odszukania odpowiedniej normy prawnej.

Pełny opis:

1– Prawo polskie - rys historyczny, systemy prawa, gałęzie prawa, dziedziny prawa; język prawny - 1 godz.

2 – Prawo autorskie – źródła prawa autorskiego, modele prawa autorskiego, utwór, autor, treść praw autorskich (katalog praw osobistych i praw majątkowych) – 1,5 godz.

3 – Prawo autorskie – treść autorskich praw osobistych i ich ochrona, treść autorskich praw majątkowych i ich ochrona, dozwolony użytek, domena publiczna, naruszenie praw autorskich – roszczenia – 1,5 godz.

4 – Prawo autorskie – utwór audiowizualny, program komputerowy, wizerunek i korespondencja, prawa pokrewne – 1 godz.

5 – Prawo własności przemysłowej (Wynalazek i patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, oznaczenie geograficzne, topografie układów scalonych) – 2 godz.

6 – Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, Otwarty dostęp – otwarty model komunikacji naukowej – 1 godz.

7 – Zajęcia praktyczne, rozwiazywanie kazusów – 2 godz.

Literatura:

"Prawo własności intelektualnej" pod red. naukową Joanny Sieńczyłło-Chlabicz, wyd. 2, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011

Ustawy:

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa prawo własności przemysłowej

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znajomość najważniejszych instytucji prawa własności intelektualnej (prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej), dzięki czemu student osiągnie zdolność czytania ze zrozumieniem tekstów prawnych oraz stosowania prawa w sensie podporządkowania się jego dyspozycjom.

Umiejętności:

- czytanie ustaw ze zrozumieniem i umiejętność przyporządkowania stanu faktycznego odpowiedniej normie prawnej

- wybór adekwatnej do sytuacji normy prawnej i dostosowania postępowania do jej treści

Kompetencje społeczne:

- świadomość nasycenia życia społeczno-ekonomicznego problematyką prawną

- wytworzeniu nawyku poznawania treści prawa

- odpowiednia ostrożność, staranność i uczciwość w codziennym życiu

Metody i kryteria oceniania:

Zdolność odpowiedzi na proste pytania prawne, związane z sytuacjami życiowo-biznesowymi, sprawdzana poprzez kontakt na zajęciach oraz egzamin.

Forma zaliczenia wykładu: pisemna (Sporządzenie wraz z drugą osobą opracowania podanego przez prowadzącego problemu praktycznego dotyczącego prawa autorskiego albo prawa własności przemysłowej. Rozwiązanie polega na analizie stanu faktycznego i podaniu rozwiązania przy uwzględnieniu aktualnie obowiązujących przepisów prawa)

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 15 godz.

- konsultacje – 3 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 10 godz.

- przestudiowanie podręczników do danego przedmiotu – 12 godz.

- wykonanie zadań domowych – 10 godz.

Razem godz. praktyczne: 50 godz. : 25 = 2 pkt ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.