Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nawożenie i ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.NOR.NM.RROARE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nawożenie i ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy: Rolnictwo, sp. rolnictwo ekologiczne, 2 sem. II stopień, niestacj. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie zagadnień dotyczących zasad i metod nawożenia oraz ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym oraz sprawdzenie umiejętności studentów wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce.

Podczas zajęć ćwiczeniowych wykonany zostanie eksperyment laboratoryjny z wykorzystaniem wyciągów roślinnych oraz sporządzony projekt uwzględniających dobór nawozów i środków ochrony roślin zarejestrowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym w symulowanych gospodarstwach.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Przepisy prawne w zakresie zasad ekologicznej produkcji roślinnej.

2. Żyzność, biologiczna aktywność gleby oraz ogólne zasady prowadzenia gospodarki nawozowej w gospodarstwie ekologicznym.

3. Dobór roślin w płodozmianie a bilans wybranych składników pokarmowych i próchnicy.

4. Wybrane zagadnienia dotyczące produkcji, przechowywania i stosowania nawozów naturalnych i organicznych.

5. Nawożenie a jakość roślin. Asortyment nawozów i środków poprawiających właściwości gleby i warunki ich stosowania w rolnictwie ekologicznym.

6. Ogólne zasady profilaktyki w zakresie ochrony roślin przed agrofagami w gospodarstwie ekologicznym.

7. Rola płodozmianów, siewów mieszanych, współrzędnych w ochronie roslin przed agrofagami - przykłady.

8. Niechemiczne metody interwencyjne w ochronie roślin.

9. Środki ochrony roślin dopuszczone do stosowania w gospodarstwach ekologicznych.

10. Porównanie cech jakości plonów z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej wynikających z zastosowanej ochrony roślin.

Ćwiczenia:

1. Plan nawożenia w gospodarstwie ekologicznym. Przydział założeń, opis metody.

2. Praca wykonana w zespołach 4 - 5 osobowych w oparciu o przyjęte założenia palnowania nawożenia w gopsodarstwie ekologicznym.

3. Ocena ryzyka zanieczyszczenia gleby w wyniku stosowania nawozów.

4 - 5. Dehydrogenazy jako wskaźnik aktywności procesów biochemicznych w glebie oraz nawozach naturalnych i organicznych.

6. Znaczenie i metody monitoringu oraz lustracji upraw w rolnictwie ekologicznym.

7. Wykonanie wyciągów: naparów i wywarów oraz gnojówek roślinnych wykorzystywanych w gospodarstwach ekologicznych.

8. Ocena oddziaływania wcześniej sporządzonych wyciągów roślinnych w warunkach in vitro dla wybranych agrofagów.

9 - 10. Projekt harmonogramu ochrony roślin w symulowanym gospodarstwie ekologicznym. Ocena projektu.

Literatura:

Sołtysiak U. 1995. Rolnictwo ekologiczne od producenta do konsumenta. Stowarzyszenie EKOLAND & Stiftung LEBEN & UMWELT.

Siebeneicher G. 1997. Podręcznik rolnictwa ekologicznego. PWN.

Tyburski J., Żakowska-Biemans S. 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW.

Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. www.ior.pl

Zbytek Z. 2005. Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. Wyd. PIMR Poznań. (dostępne na ćwiczeniach)

Efekty uczenia się:

wiedza:

- student posiada zaawansowaną wiedzę o standardach nawożenia oraz ochrony roślin w gospodarstwie ekologicznym,

- zna technologię nawożenia i ochrony roślin w zakresie rolnictwa ekologicznego

- zna środki ochrony roślin zalecane do stosowania w gospodarstwie ekologicznym

umiejętności:

- potrafi przeprowadzić eksperyment z wykorzystaniem wyciągów roślinnych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski,

- potrafi zaplanować harmonogram ochrony roślin w symulowanym gospodarstwie ekologicznym

kompetencje społeczne:

- organizuje pracę w małym zespole w celu wykonania eksperymentu laboratoryjnego,

- ma świadomość ważności i rozumie znaczenie rolnictwa ekologicznego dla konsumenta i ochrony środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1) ocena za wykonanie zadania w laboratorium w zespołach 4 - 5 osobowych uwzględniająca poprawność wykonania eksperymentu, umiejętność interpretacji wyników i wyciągania wniosków oraz organizację pracy w zespole,

2) ocena grupowa za poprawnie wykonany harmonogram ochrony roślin w przykładowym gospodarstwie ekologicznym,

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach.

Wykłady: zaliczenie pisemne, praca problemowa, ograniczona czasowo.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.