Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka obiegowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.GOB.SM.RJBSY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka obiegowa
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW : OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 3/semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Cele kształcenia: zrozumienie istoty obiegu składników i materii dla funkcjonowania w zrównoważonym rozwoju, technologie recyklingu. Przedmiotu obejmuje prezentację wybranych procedur wynikających z wdrażania gospodarki obiegowej.

Pełny opis:

Wykłady:

1 Założenia, cele i etapy wprowadzania gospodarki obiegowej

2 Wskaźniki gospodarki obiegowej

3 Emas jako przykład zarządzania w gospodarce obiegowej

4 Ekoetykietowanie

5 Zielone zamówienia

6 Marnowanie żywności

7 Postarzanie produktu

Ćwiczenia:

1 Rozwiązania zmniejszenia zużycia energii i zużycia wody

2 projekt rozwiązań w gospodarce obiegowej

3 projekt rozwiązań w gospodarce obiegowej

4 projekt rozwiązań w gospodarce obiegowej

5 projekt rozwiązań w gospodarce obiegowej

6 projekt rozwiązań w gospodarce obiegowej

7 projekt rozwiązań w gospodarce obiegowej

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 21 godz. 1,4 ECTS

w tym: wykłady godz. 15

ćwiczenia i seminaria godz.2

konsultacje godz.13

udział w badaniach godz.0

obowiązkowe praktyki i staże godz.0

udział w egzaminie i zaliczeniu godz.1

e-lerning godz.

Praca własna godz.39 1,6 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

Komunikat Komisji UE Zamknięcie obiegu -plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

Mapa drogowa Międzyresortowego Zespołu GO

Sprawozdanie Kom. PE na temat wdrażania planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

Uzupełniająca

strona Minist. Przedsiębiorczości i Technologii : Gospodarka o obiegu zamkniętym

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) zwane również EMAS III,

Efekty uczenia się:

wiedza:

- student zna podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki obiegowej

- posiada wiedzę na temat funkcjonowania głównych technologii i procedur gospodarki obiegowej

- zna podstawowe miary statystyczne weryfikacji wskaźników w gospodarce obiegowej

Umiejętnosci:

- potrafi operować wskaźnikami uzasadniającymi gospodarkę obiegową

- potrafi zaproponować rozwiązanie technologiczne w go

Kompetencje społeczne:

- potrafi rozwiązywać stawiane problemy i organizować pracę w zespole.

- docenia potrzebę łączenia wiedzy interdyscyplinarnej oraz wykorzystania technik w badaniach i projektach inżynierskich

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (praca opisowa na temat problemowy)

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

ćwiczeń obejmują indywidualny projekt gospodarki obiegowej dla wybranego przykładu nieruchomości, instalacji itp.

Udział ćwiczeń i wykładów w ocenie końcowej:

0,3 x ocena z egzaminu (wykłady)+ 0,7 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kopeć
Prowadzący grup: Michał Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kopeć
Prowadzący grup: Michał Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kopeć
Prowadzący grup: Michał Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.