Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.BIO.SI.ROSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 1 /semestr:2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: podstawowy

Wymagania wstępne: brak

Przedmiot jest uzupełnieniem ćwiczeń laboratoryjnych i wykładów z botaniki.

Jego celem jest: zapoznanie się ze składem florystycznym najbliższych okolic Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatu przyrody Panieńskie Skały, nabycie umiejętności rozpoznawania w terenie kilkudziesięciu gatunków roślin reprezentujących najważniejsze rodziny roślin okrytonasiennych, zrozumienie roli ochrony przyrody dla zapewnienia bioróżnorodności i właściwej jakości środowiska naturalnego.

Pełny opis:

Ćwiczenia terenowe:

1. Charakterystyka wybranych rodzin Angiospermae w oparciu o reprezentatywnych przedstawicieli.

2. Poznanie gatunków roślin charakterystycznych dla lasu grądowego, z uwzględnieniem gatunków chronionych (w obrębie rezerwatu przyrody Panieńskie Skały).

3. Oznaczanie kilkudziesięciu gatunków roślin okrytonasiennych ze wskazaniem najważniejszych cech przystosowawczych do określonych warunków środowiska.

4. Wykonanie fotografii opisywanych gatunków.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 8, ECTS 0,32

w tym:

wykłady 0 godz.

ćwiczenia i seminaria 6 godz.

konsultacje 1 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 1 godz.

praca własna (0,68 ECTS) 17 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Szafer W, Kulczyński S, Pawłowski B. 1988. Rośliny polskie. PWN, Warszawa

Uzupełniająca:

1. Rutkowski L. 2012. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna cechy typowe dla przedstawicieli wybranych rodzin Angiospermae

- zna gatunki charakterystyczne dla lasu grądowego, w tym gatunki objęte częściową lub całkowitą ochroną

Umiejętności:

- rozpoznaje w terenie kilkadziesiąt gatunków roślin okrytonasiennych i potrafi wskazać cechy morfologiczne o znaczeniu taksonomicznym

- identyfikuje cechy przystosowawcze roślin do danego typu siedliska

Kompetencje społeczne:

- podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego

- rozumie znaczenie wiedzy botanicznej w kontekście zachowania i wzbogacania bioróżnorodności

Metody i kryteria oceniania:

Studenci w zespołach dwuosobowych opracowują sprawozdanie w postaci fotoalbumu (fotografie + nazwy polskie i łacińskie poznanych gatunków roślin)

Ocena końcowa= ocena za sprawozdanie (fotoalbum)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kula, Andrzej Zieliński
Prowadzący grup: Aleksandra Grabowska-Joachimiak, Adam Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Grabowska-Joachimiak
Prowadzący grup: Aleksandra Grabowska-Joachimiak, Andrzej Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.