Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Philosophy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1sa.PHI.SM.RROEY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Philosophy
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

To introduction of students with the development of philosophical thought over the centuries, especially in the context of natural sciences. Presentation of various theories and philosophical concepts concerning the world and the human being living in it, threats and their protection

Pełny opis: (tylko po angielsku)

What is Philosophy? - Introductions

Pre-Socratic Philosophy

Socrates and the Socratic Schools

Post-Aristotelian Philosophy

Philosophy in the Middle Ages

Philosophy in the Reneissance

The Age of Reason

The Age of Revolution

The Modern World

Philosophy of Nature - evolution

Philosophy of Nature - problems and methods

Philosophy of Nature - Ecophilosophy and other modern concepts

Literatura: (tylko po angielsku)

Buchigham W. 2011. The Philosophy Book. Big Ideas Simple Exploineed. DK Publishing, New York.

Foss J. E.. 2009. Beyond environmentalism : a philosophy of nature. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

Heller M. 2008. A Comprehensible Universe. The Interplay of Science and Theology, Springer, New York

Heller M. 2011. Philosophy in Science: An Historical Introduction, Springer, New York.

Heller M. 2012. Philosophy of Chance. A cosmic fugue with a prelude and a coda, CC Press.

Rorty R. 1979. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton University Press Princeton, New Jersey.

Schelling F.W. J. (Translated and with an Introduction and Notes by Keith R. Petersom). 2004. First outline of a system of the philosophy of nature. State University of New York Press, Albany.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge:

- knows the basics of various philosophical theories concerning the natural environment

- possesses extensive knowledge about using various sources of scientific and practical information

- knows the copyright regulations, understands the rules of copyright law

Skills:

- can use scientific literature to estimate the reliability of acquired information

- is able to use scientific knowledge to argue his/her opinion.

- speaks foreign language on B+ level, uses literature in a foreign language.

Social competence:

- appreciates the necessity of logical thinking.

- is aware of the level of his/her knowledge, feeling the necessity for further professionally oriented studies and appreciates the necessity of combining interdisciplinary knowledge.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Written test exam, for passing an examination at least 60% of questions should be answered correctly. The contribution of the evaluation of the lectures in the final grade is 100%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)