Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.ZMA.NM.REKMX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami
Grupy: Ekonomia II st., niestacj. zarządzanie i marketing - p. obowiazkowe, 1 sem.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Pomoc studentowi w sformułowaniu problemu badawczego oraz tematu pracy magisterskiej.

wybór Katedry/Zakładu i opiekuna.

Ogólna informacja o zakresie seminarium w semestrze I, II, III, IV oraz o egzaminie dyplomowym magisterskim.

Pełny opis:

• Przeprowadzenie ankiety: „czego oczekuje od seminarium dyplomowego?”

• Omówienie istoty egzaminu dyplomowego magisterskiego, (skład Komisji, przebieg egzaminu, terminy),

• Charakterystyka problematyki badawczej Katedr/Zakładów

• Prezentacja propozycji tematów prac magisterskich (listy tematów wg Katedr/Zakładów)

• Omówienie różnic pomiędzy pracą licencjacką, inżynierską i magisterską,

• Informacja o problematyce seminarium w semestrach I, II, II i IV,

• Uzasadnienie celowości pisania prac magisterskich

• Przypomnienie roli opiekuna pracy dyplomowej

• Omówienie zasad formułowania problemu badawczego oraz celu i zakresu badań

• Metody badawcze stosowane w danej dziedzinie nauki (Zarządzanie, Ekonomia),

• Wstępna konstrukcja planu pracy

• Sporządzanie wykazu studentów, oraz wstępnych tematów prac dyplomowych i opiekunów.

Prezentacje przez studentów x):

-referatów w celu sprawdzenia stopnia opanowania zasad przygotowania i wygłoszenia

- celu ogólnego, celów szczegółowych,

- układu pracy,

x) do wyboru przez prowadzącego

Literatura:

- Majchrzak J., Mendel T.; Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Poznań, 1999

- Urban S., Ładoński W.; Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydanie piąte, uzupełnione. Wyd AE we Wrocławiu, Wrocław

- Głębocki B. (red.) 2005. Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku. Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań

- Kapczewska K. 2008. Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy. Wyd. CEDEWU.PL Warszawa

- Klamut M. (red.) 2000. Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie - modele - postęp technologiczny. Wydawnictwo AE we Wrocławiu.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna zasady przygotowania wystąpień publicznych

- potrafi omówić elementy procesu pisania pracy dyplomowej

Umiejętności:

- opracowuje pisemnie i prezentuje problematykę teoretyczną

- potrafi przygotować wystąpienie publiczne

Kompetencje społęczne

- bierze udział w dyskusji i broni swoich poglądów

- szanuje inny uczestników dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące:

- aktywność na seminariach;

- prezentacja tematu pracy, problematyki badawczej i założeń metodycznych do planowanej pracy dyplomowej

Ocena końcowa:

Średnia ocen za aktywność na seminariach oraz prezentację tematu pracy i założeń metodycznych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.