Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.STO.SL.RZAXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Student nabywa umiejętności i kompetencji analizowania danych statystycznych, stosowania metod i narzędzi statystyki, wnioskowania statystycznego, statystycznej analizy problemów zarządzania.

Pełny opis:

I. Wykłady:15.godz.

1. Zakres i rozwój historyczny dyscypliny naukowej statystyka. Przedmiot badań statystycznych – definicja statystyki jako nauki

• rodzaj badań statystycznych

• skala pomiaru

• materiały statystyczne i jego prezentacja

• zarys historii rozwoju dyscypliny

2. Problemy agregacji informacji statystycznej ( szeregi szczegółowe i szeregi rozdzielcze)

• pojecie cechy statystycznej

• szeregi szczegółowe

• szeregi rozdzielcze

• konstrukcja szeregów rozdzielczych

• rozstęp cechy, liczba klas, rozpiętość klas

• podział cech

3. Metoda reprezentacyjna

4. Klasyczna analiza szeregu rozdzielczego

5. Przeciętne miary położenia

• średnia arytmetyczna

• dominanta

• mediana

6. Własności średniej arytmetycznej

7. Miary zróżnicowania

• rozstęp cechy

• wariancja i odchylenie standardowe

• współczynnik zmienności

• odchylenie przeciętne

• wskaźnik asymetrii

8. Nieklasyczna analiza szeregu czasowego (kwartyle)

9-10 Analiza współzależności, korelacja liniowa

• rodzaje współzależności

• pojęcie kowariancji zmiennych X oraz Y

• współczynnik korelacji liniowej Pearsona

11. Współczynnik korelacji rang Spearmana

12-11 Regresja liniowa. Metoda najmniejszych kwadratów

13-14 Równanie regresji i jego ocena na podstawie parametrów struktury stochastycznej

15. Analiza dynamiki zjawisk.

Ćwiczenia: 30 godz.

1-2. Omówienie podstawowych pojęć w literaturze przedmiotu

3-4.Analiza szeregu szczegółowego z wykorzystaniem średniej, dominanty, mediany oraz miar zróżnicowania

5-6.Przedstawienie obszarów zastosowań dla metody reprezentacyjnej. Omówienie schematów losowania. Ustalanie liczebności próby

7.Omówienie na przykładach właściwości średniej arytmetycznej

8-9. Analiza szeregu rozdzielczego z możliwością wyznaczenia średniej

10-11. Nieklasyczna analiza szeregu rozdzielczego bez możliwości wyznaczenia średniej. Kwartyle

12. Sprawdzian

13-14. Analiza korelacji. Identyfikacja typu współzależności

15-16. Analiza korelacji cd. Współczynnik korelacji liniowej – ćwiczenia

17-18. Współczynnik korelacji rang Spearmana- ćwiczenia

19. Regresja liniowa.

20-22. Szacowanie równań liniowych z jedną zmienną

22-24. Szacowanie parametrów struktury stochastycznej równania i jego ocena

25-26. Analiza indeksowa dynamiki zjawisk

27-29. Trend liniowy i parametry oceny jakości terendu

30. Sprawdzian.

Literatura:

1. Elementy statystyki w zadaniach, Karol Kukuła, PWN 2003, wyd.II poprawione i rozszerzone.

2. Statystyka matematyczna modele i zadania, Jerzy Greń, PWN 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada ogólną wiedzę o analizie szeregów rozdzielczych z wykorzystaniem odpowiednich miar.

- student jest zapoznany z ogólną teorią współzależności zjawisk.

Umiejętności:

- student potrafi wykorzystać poznane miary do analizy empirycznych szeregów strukturalnych.

-potrafi dokonać analizy współzależności za pomocą miar korekcji.

- umie zbudować proste równanie regresji liniowej oraz dokonać interpretacji jego parametrów.

Kompetencje społeczne:

- student docenia potrzebę poszerzania zakresu wiedzy oraz zastosowania jej w naukach ekonomicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny

Ćwiczenia:

Oceny wystawia się za wykonanie zadań obliczeniowych (sprawdziany).Ocena końcowa to średnia ocen uzyskanych na zajęciach.

Wykłady:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Student otrzymuje zestaw 5-7 zadań do rozwiązania. Pozytywną ocenę może uzyskać, gdy osiągnie więcej niż 50% maksymalnej punktacji zestawu, w tym co najmniej 2 zadania całkowicie rozwiązane.

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady - 15 godz.

- ćwiczenia - 30 godz.

- egzamin końcowy - 2 godz.

- konsultacje - 4 godz.

- opracowanie materiału wykładowego, przyswojenie podanych na wykładach zagadnień

i przykładów, w tym wzorów wymaganych dla obliczeń statystycznych - 30 godz.

- wykonanie zadań domowych zalecanych na ćwiczeniach - 60 godz.

- przygotowanie do sprawdzianów pisemnych - 6 godz.

- przygotowanie do egzaminu końcowego - 3 godz.

Ogółem: 150 godz. : 30 = 5,0 (czyli 5 pkt ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Krasnodębski, Karol Kukuła
Prowadzący grup: Monika Jaworska, Karol Kukuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Badach
Prowadzący grup: Elżbieta Badach, Monika Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Badach
Prowadzący grup: Elżbieta Badach, Sławomir Lisek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Badach
Prowadzący grup: Elżbieta Badach, Sławomir Lisek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.