Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.SD.SM.REKZEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel zajęć w semestrze I:

- pomoc studentowi w sformułowaniu problemu badawczego oraz tematu pracy magisterskiej,

- wybór Katedry/Zakładu i opiekuna,

- ogólna informacja o zakresie seminarium w semestrze I, II, III, IV oraz o egzaminie dyplomowym magisterskim

Pełny opis:

Problematyka zajęć:

1. Przeprowadzenie ankiety "czego oczekuje od seminarium dyplomowego?"

2. Omówienie istoty egzaminu dyplomowego magisterskiego (skład Komisji, przebieg egzaminu, terminy)

3. Charakterystyka problematyki badawczej Katedr/Zakładów

4. Prezentacja propozycji tematów prac magisterskich (listy tematów wg Katedr/Zakładów)

5. Omówienie różnic pomiędzy pracą licencjacką, inżynierską i magisterską

6. Informacja o problematyce seminarium w semestrach I, II, III i IV

7. Uzasadnienie celowości pisania prac magisterskich

8. Przypomnienie roli opiekuna pracy dyplomowej

9. Omówienie zasad formułowania problemu badawczego oraz celu i zakresu badań

10. Metody badawcze stosowane w danej dziedzinie nauki (Zarządzanie, Ekonomia)

11. Wstępna konstrukcja planu pracy

12. Sporządzanie wykazu studentów oraz wstępnych tematów prac dyplomowych i opiekunów

13. Prezentacje przez studentów referatów w celu sprawdzenia stopnia opanowania zasad przygotowania i wygłoszenia celu ogólnego, celów szczegółowych, układu pracy.

14. Prezentacje przez studentów referatów w celu sprawdzenia stopnia opanowania zasad przygotowania i wygłoszenia celu ogólnego, celów szczegółowych, układu pracy.

15. Prezentacje przez studentów referatów w celu sprawdzenia stopnia opanowania zasad przygotowania i wygłoszenia celu ogólnego, celów szczegółowych, układu pracy.

Statystyka przedmiotu

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 175 -; ECTS: - 7

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: ; ECTS:

3. Łaczna liczba godzin oraz punktów ECTS, która student uzyskuje poprzez bezposredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, cwiczenia, seminaria....) Godziny: 40; ECTS: 1,5

4. Łaczna liczba godzin oraz punktów ECTS, która student uzyskuje na zajeciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: ; ECTS:

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzacego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny

do realizacji zadan programowych przedmiotu. Godziny: 135; ECTS: 5,5

Literatura:

Majchrzak J., Mendel T., 1999. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań

Urban S., Ładoński W., 2003. Jak napisać dobra pracę magisterską. Wydanie piąte, uzupełnione, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada wiedzę jak poprawnie sformułować tytuł pracy dyplomowej,

- określić problem badawczy i cel pracv

- zbudować wstępny plan pracy

Umiejętności:

- student potrafi poprawnie sformułować tytuł pracy, określić problem badawczy i postawić cel

- student potrafi zaplanować tak postępowania podczas przygotowania pracy dyplomowej

Kompetencje społeczne:

- samodzielnie pozyskuje informacje merytoryczne z zasobów bibliotecznych i informatycznych

- ma poszanowanie dla poglądów innych uczestników dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące:

- aktywność na seminariach;

- prezentacja tematu pracy, problematyki badawczej i założeń metodycznych do planowanej pracy dyplomowej

Ocena końcowa:

Średnia ocen za aktywność na seminariach oraz prezentację tematu pracy i założeń metodycznych

Bilans nakładu pracy studenta:

- zajęcia seminaryjne - 15 godz.

- konsultacje - 7 godz.

Razem: 22 godz. : 25 = 0,88 (czyli 1 pkt ECTS)

- przygotowanie do zajęć - 10 godz.

- opracowanie referatów/prezentacji - 15 godz.

- przygotowanie do zaliczenia - 5 godz.

Razem godz. praktyczne: 30 godz. : 25 = 1,2 (czyli 1 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 2 pkt ECTS

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.