Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przedsiębiorczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.POP.NM.ROSXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiadomościami dotyczącymi przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Nabycie przez studentów umiejętności zakładania małej firmy, działalność gospodarcza, czynności przygotowawcze przed założeniem firmy, zakładanie firmy, infrastrukturalna przedsiębiorczość, środki UE wspierające przedsiębiorczość.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Przedsiębiorczość w teorii i praktyce (1h).

2.Organizacyjno-prawne formy przedsiębiorczości (1h)

3.Modele przedsiębiorczości i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości(1h)

4. Przesłanki ekonomiczne, społeczne, motywujące do przedsiębiorczości (1h) 

5. Zarządzanie przez przedsiębiorczość (1h)

6. Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym i bariery rozwoju (1h)

7. Pojęcie działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorcy, MSP, cechy osoby przedsiębiorczej (1h)

8. Cele działania w small biznesie i źródła dochodów przedsiębiorców. Pojęcie przedsiębiorcy. Oznaczenie przedsiębiorcy (1h)

9. Czynności przygotowawcze związane z działalnością gospodarczą (2h)

10. Etapy i czynności związane z założeniem firmy (2h)

11. Podatek dochodowy – ogólna charakterystyka karty podatkowej, ryczałtu od przychodów

ewidencjonowanych, zasad ogólnych(1h)   

12. Inkubatory, centra przedsiębiorczości (1h)

13. Środki UE wspierające przedsiębiorczość(2h)

Literatura:

Podstawowa:

Praca zbiorowa pod red. B.Piaseckiego; Ekonomika i zarządzanie małą firmą. PWN, Warszawa-Łódź, 1999

Uzupełniająca

Markowski W.J.; ABC small business'u. Wyd.Marcus s.c.Łódź, 2004

Film: Jestem osobą przedsiębiorczą. Synergia, Gdańsk, 2005

Film: Zakładam firmę. Synergia, Gdańsk, 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna i rozumie zachowania "uczestników" rynku: producentów, konsumentów i pracowników,

- zna ogólne zasady tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości, prowadzenia działalności gospodarczej

Umiejętności:

Potrafi zaplanować oraz prowadzić działalność gospodarczą wg różnych form organizacyjno-prawnych.

Kompetencje:

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Jest przekonany o potrzebie podejmowania 1 działań gospodarczych.

Metody i kryteria oceniania:

- podstawowe wiadomości o przedsiębiorczości - test (wykłady),

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kopyra
Prowadzący grup: Leszek Kuczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kopyra
Prowadzący grup: Marcin Kopyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.