Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarowanie kapitałem ludzkim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.GKL.NM.REKEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Ekonomia II st., niestacj. ekonom. gosp. zywnoś. - p. obowiazkowe, 1 sem.
Ekonomia II st., niestacj. zarządzanie i marketing - p. obowiazkowe, 1 sem.
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Słuchacze posiadają podstawową wiedzę z zakresu zarządzania czynnikiem ludzkim zdobytą w trakcie studiów licencjackich I0 na przedmiocie „Zarządzanie zasobami ludzkimi”.Nabycie podstawowych wiadomości dotyczących gospodarowania kapitałem ludzkim, kapitałem intelektualnym a także o sposobach powiększania tego kapitału.

Pełny opis:

Problematyka wykładów:

- istota rozwoju kapitału ludzkiego i ewolucja funkcji personalnej(2h)

- modele rozwoju i pomiar kapitału ludzkiego (2h)

- demografia jako nauka o ludności i kapitale ludzkimi(1h)

- rynek pracy w Polsce (1h)

- imigracje we współczesnym świecie (1h)

- edukacja i kształcenie(1h)

- zdrowie jako komponent kapitału ludzkiego w UE(1h)

- gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji (1h)

Problematyka ćwiczeń:

- analiza wskaźników makroekonomicznych "Kapitał ludzki" w Polsce i UE (2h)

- gospodarowanie kapitałem ludzkim przez aktywizacja na przykładzie pokolenia +50 (1h)

- wartość międzykulturowa kapitału ludzkiego (1h)

- imigracja pracownicza- w globalnym ujęciu (1h)

- nowa jakość międzynarodowego ZZL (1h)

- ewolucja funkcji personalnej w GKL (1h)

- identyfikacja modeli ZZL(1h)

- praca i współczesne warunki zatrudnienia (1h)

- szanse i bariery zatrudnienia absolwentów uczelni wyższych (1h)

KIERUNEK STUDIÓW/Ekonomia/ ECTS =2/ semestr 1

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SM

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Literatura:

Literatura podstawowa

Król H. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN, W-wa, 2006,

Armstrong M. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyd 3. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2005

Literatura uzupełniająca:

Listwan T. Zarządzanie kadrami. Wyd.2, C.H.Beck, W-wa, 2004.

Wydawnictwa GUS.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-posiada wiedzę o modelach i czynnikach rozwoju kapitału ludzkiego,

- ma podstawową wiedzę o roli szkoleń w rozwoju kapitału intelektualnego.

Umiejętności:

- potrafi konstruować plany szkoleń i rozwoju pracownika,

- umie mierzyć motywacje osiągnięć pracownika i zastosować procedury pozyskiwania wartościowych pracowników.

Kompetencje:

Potrafi organizować proces szkolenia siebie i innych osób oraz rozumie potrzebę ciągłego uczenia się.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe wiadomości dotyczące gospodarowania kapitałem ludzkim (wykłady) - test.

Konstrukcja planu szkoleń, rozwoju pracownika i kryteria oceny pracownika - przykłady i zadania indywidualne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Domagalska-Grędys
Prowadzący grup: Marta Domagalska-Grędys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Domagalska-Grędys
Prowadzący grup: Marta Domagalska-Grędys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.