Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zielarstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.WEO.ZIEL3.SI.OOGSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zielarstwo
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy: Ogr, Sztuka ogrodowa, 3 sem, stacj. inż. obowiazkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wiadomości ogólne dotyczące roślin zielarskich jako odrębnej grupy roślin użytkowych. Omówienie związków biologicznie czynnych występujących w roślinach pod kątem ich aktywności biologicznej. Prezentacja ważniejszych gatunków roślin leczniczych i przyprawowych, ich pochodzenie, biologia i znaczenie w ogrodach oraz lecznictwie, przemyśle spożywczym i gospodarstwie domowym

Pełny opis: (tylko po angielsku)

No caption

Literatura:

Kohlmünzer S., 1993. Farmakognozja. PZWL, Warszawa.

Rumińska A., Ożarowski A. (red.). 1990. Leksykon roślin leczniczych. PWRiL Warszawa.

Senderski M.E., 2004. Prawie wszystko o ziołach. Wyd. M.E. Senderski, Podkowa Leśna.

Strzelecka H., Kowalski J. (red.). 2000. Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. PWN, Warszawa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)