Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zielarstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.WEO.ZIEL3.SI.OOGOX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zielarstwo
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy: Ogr, Ogrodnictwo z marketingiem, 3 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel kursu: Zapoznanie z podstawowymi gatunkami roślin i surowcami wykorzystywanymi w zielarstwie.

Tematyka: Wiadomości ogólne dotyczące roślin leczniczych jako odrębnej grupy roślin użytkowych.

Pełny opis:

Definicja roślin zielarskich i substancji swoistych. Charakterystyka, występowanie, właściwości, wykorzystanie barwników roślinnych, antranoidów, saponin i innych związkow czynnych.

Literatura:

Kohlmünzer S. „Farmakognozja”, PZWL W-wa 1993.

Leksykon roślin leczniczych” – pr. zbiorowa pod red. A. Rumińskiej i A. Ożarowskiego, PWRiL W-wa 1990.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)