Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne trendy w ogrodnictwie - Grzyby uprawne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.WEO.GRZY2.SM.OOGO1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne trendy w ogrodnictwie - Grzyby uprawne
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy: Ogr, Ogr. z marketingiem (warzywnictwo), 2 sem, stacj. mag. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel kursu: Zapoznanie z zasadami produkcji towarowej grzybów uprawnych: pieczarki (Agaricus bisporus i A. bitorquis), boczniaka (Pleurotus sp.) i twardziaka shii-take (Letinula edodes).

Tematyka: Biologia, systematyka, przygotowanie podłoża, technologia produkcji towarowej grzybów uprawnych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Grzyby – taksonomia pod katem znaczenia w gospodarce człowieka i możliwości uprawy. Zarys biologii, wartości odżywczej i znaczenia gospodarczego najważniejszych uprawnych gatunków.

Pieczarka (Agaricus bisporus (Lange) Sing i A. bitorquis (Quel) Sacc.) – historia uprawy, stan obecny i perspektywy rozwoju pieczarkarstwa w Polsce i na świecie. Wartość odżywcza pieczarki. Wymagania życiowe pieczarki.

Obiekty do uprawy pieczarek. Systemy uprawy: jednostrefowy, wielostrefowy i pośredni. Wymagania stawiane obiektom do uprawy pieczarek: usytuowanie, budowa i wyposażenie poszczególnych pomieszczeń.

Przygotowanie podłoża do produkcji pieczarek. Podłoże tradycyjne i zastępcze – składniki. Faza I, faza II – cel, przebieg i technika procesu. Cechy podłoża po fermentacji. Produkcja grzybni. Szczepienie grzybni na podłożu. Rasy.

Inkubacja, rozrost grzybni. Warunki i przebieg inkubacji. Okrywa – składniki, przygotowanie i znaczenie okrywy w produkcji pieczarek.

Wzbogacanie podłoża i dożywianie grzybni. Zabiegi po nałożeniu okrywy. Tworzenie i dorastanie owocników. Zbiór pieczarek – technika, wymagania jakościowe.

Ochrona pieczarki. Higiena produkcji. Źródła infekcji.

Przetwórstwo i przechowywanie pieczarek. Pieczarka czterozarodnikowa (A. bitorquis) – biologia, znaczenie, techologia uprawy.

Boczniak (Pleurotus sp.) – biologia, historia uprawy, wielkość i perspektywy uprawy w Polsce i na świecie. Wartość odżywcza boczniaka. Obiekty do uprawy boczniaka.

Przygotowanie podłoża do produkcji boczniaka – surowce, warunki i przebieg pasteryzacji, zagrzybianie. Rasy.

Prowadzenie uprawy boczniaka. Faza wzrostu grzybni, dojrzewania grzybni, tworzenia zawiązków i dojrzewania owocników. Warunki w jakich przebiegają te etapy produkcji.

Zbiór boczniaka – technika, wymagania jakościowe. Ochrona boczniaka.

Twardziak shii-take (Letinula edodes) – biologia, uprawa towarowa

Literatura:

Vedder P.J.C., 1980. Nowoczesna uprawa pieczarki. PWRiL, Warszawa

Gapiński M., Woźniak W., 1999. Pieczarka. Technologia uprawy i przetwarzania. PWRiL, Poznań

Szudyga K., 2005. Uprawa pieczarki. Hortpress

Gapiński M., 1995. Boczniak. PWRiL, Poznań

Gapiński M., Woźniak W., 1991. Uprawa grzybów. PWRiL, Poznań

Siwulski M., Sobieralski K., 2004. Uprawa grzybów jadalnych i leczniczych w warunkach naturalnych. Wyd. Kurpisz, Poznań

Ziombra M., 2005. Boczniak. Hortpress

Sakson N., 2004. Pieczarka, uprawa intensywna. PWRiL, Warszawa

Siwulski M., i in., 2007. Biologia i uprawa twardziaka jadalnego shiitake. PWRiL, 2007

Pieczarki. Biuletyn producenta pieczarek. Kwartalnik. Hortpress.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)