Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika i organizacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.WEO.EKOR.SI.OOGAX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika i organizacja
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy: Ogr, Agroekol. i ochr. rośl, 2 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Brak opisu

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Ogrodnictwo w gospodarce narodowej 1

Skala produkcji i tendencje rozwojowe w ogrodnictwie polskim i światowym 4

Otoczenie w ogrodnictwie – instytucjonalne, społeczne i ekonomiczne 2

Struktura organizacyjna i funkcjonalna podmiotów gospodarczych – działalność produkcyjna, usługowa, obrót towarowy 2

Znaczenie organizacji producenckich dla rozwoju nowoczesnego ogrodnictwa 1

Ocena ekonomiczna wyników działalności gospodarczej 2

RAZEM 12

Tema tyka ćwiczeń

Analiza czynników produkcji w ogrodnictwie:

waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej

analiza czasu pracy, wydajność pracy, wprowadzenie zmian w organizacji dnia pracy

majątek trwały, klasyfikacja środków trwałych, metody amortyzacji 3

Podstawowe problemy rachunku kosztów:

koszty jako element kontroli i wyceny produkcji

koszty do podejmowania decyzji i programowania produkcji

analiza kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym 3

Rachunek efektywności wykorzystania środków:

analiza progu rentowności

wybór technologii produkcji

efektywność procesu produkcji 5

Wybrane zagadnienia z finansów:

wyznaczanie podatków w rolnictwie (podatek rolny od gruntów, podatek z działów specjalnych produkcji rolnej)

badanie zdolności kredytowej wnioskodawców

spłata zobowiązań

wyznaczanie poziomu dopłat np.: bezpośrednich

Literatura:

Brak literatury

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)