Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warzywa i zioła w ogrodach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.WEO.9WAZI.SM.OOGXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warzywa i zioła w ogrodach
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy: Ogr, Ogr. z marketingiem (genet, hodowla i biotech roś.), 1 sem, stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Ogr. z marketingiem (rośliny ozdobne), 1 sem, stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Ogr. z marketingiem (warzywnictwo), 1 sem, stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Sztuka ogrodowa, 1 sem, stacj. mag. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zaprezentowanie różnych założeń ogrodowych wykorzystujących rośliny warzywne i zielarskie. Student pozna zasady doboru gatunków i odmian zależnie od warunków środowiskowych, planowanego przeznaczenia i tematu ogrodu, w powiązaniu z biologią i wymaganiami uprawowymi roślin. Uwzględnione zostaną zasady pielęgnacji roślin w założeniach ogrodowych o funkcjach czysto dekoracyjnych bądź użytkowych.

Pełny opis:

Omówienie założeń ogrodowych i dekoracji roślinnych wykorzystujących gatunki warzywne i zielarskie.

Oddziaływanie roślin zielarskich i warzywnych na organizm człowieka.

Różnorodność form morfologicznych roślin warzywnych.

Klasyfikacje roślin i surowców oraz ich przydatność w wyborze gatunków do planowanych założeń ogrodowych.

Różnorodność biologii rozwoju roślin warzywnych i zielarskich a planowanie czasowe ich uprawy w ogrodach.

Zasady ustalania płodozmianu i wyboru systemu uprawy warzyw i ziół w ogrodach.

Warunki środowiska oraz usytuowanie ogrodu i ich wpływ na wybór wprowadzanych roślin.

Literatura:

1. Hobhouse P., 2005. Historia ogrodów. Arkady, Warszawa

2. Rumińska A., Ożarowski A., 1990. Leksykon roślin leczniczych. PWRiL, Warszawa

3. McVicar J., 2004. Księga ziół. SOLIS, Warszawa

4. Bremness L., 1991. Wielka księga ziół. Wiedza i Życie, Warszawa

5. Biggs M., 1998. Warzywa. Muza S.A., Warszawa

6. Sikora E., 2009. Warzywnik – zakładanie i pielęgnacja. Mulico. Warszawa

7. Bauer K., 2007. Ogród warzywny. KDC, Warszawa

8. Kołota M (red.), 2000. Polowa uprawa warzyw. Brasika, Szczecin

Efekty uczenia się:

WIEDZA: Opisuje warzywne i zielarskie założenia ogrodowe i dekoracje roślinne.

Wyjaśnia dobór gatunków roślin warzywnych i zielarskich dla konkretnego założenia ogrodowego.

Posiada wiedzę na temat rozwoju i uprawy warzyw i ziół.

UMIEJĘTNIOŚCI:

Umie wyszukiwać szczegółowe informacje na temat oddziaływania warzyw i ziół na organizm człowieka.

Posiada zdolność doboru roślin do warunków środowiska.

Organizuje przestrzenne i czasowe rozmieszczenie roślin w założeniu ogrodowym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Ma świadomość potrzeby przekazywania odbiorcom ogrodu informacji na temat korzyści i zagrożeń wynikających z kontaktu i wykorzystania roślin zielarskich i warzywnych.

Potrafi sprostać wymaganiom adresata użytkowego ogrodu warzywno-ziołowego.

Ma świadomość znaczenia etycznej odpowiedzialności za wskazanie sposobów uzyskiwania warzyw i ziół o wysokiej jakości.

Metody i kryteria oceniania:

ROZWIĄZANIE ZADANIA PROBLEMOWEGO (KOD 711), zaliczenie raportu, ocwna prezenrtacji ustnej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)