Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grzyby jadalne i lecznicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.WEO.9GRZY.SM.OOGXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grzyby jadalne i lecznicze
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy: Ogr, Agroekologia i ochrona roślin, 2 sem, stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Ogr. z marketingiem (genet, hodowla i biotech roś.), 2 sem, stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Ogr. z marketingiem (rośliny ozdobne), 2 sem, stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Ogr. z marketingiem (sadownictwo), 2 sem, stacj. mag. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel kursu: Zapoznanie studentów z gatunkami grzybów uprawianymi w Polsce i na świecie w celach kulinarnych i leczniczych.

Tematyka: Tematem przedmiotu jest charakterystyka kilkunastu najważniejszych gatunków grzybów uprawnych pod katem ich właściwości odżywczych i leczniczych, wymagań środowiskowych, technologii uprawy i przetwarzania.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Rozwój uprawy grzybów jadalnych i leczniczych na świecie i w Polsce. Właściwości odżywcze i lecznicze grzybów uprawnych. Sposoby odżywiania grzybów w aspekcie przeglądu technologii produkcji podłoża do uprawy grzybów jadalnych i leczniczych. Czynniki wpływające na wzrost i rozwój grzybni. Specyfika uprawy różnych gatunków grzybów uprawnych i leczniczych w aspekcie porównawczym. Sterowanie jakością i składem chemicznym grzybów w produkcji na świeży rynek i dla przemysłu spożywczego i farmakologicznego. Profilaktyka i zabezpieczenie upraw przed chorobami i szkodnikami.

Tematyka cwiczeń:

Zapoznanie z morfologią i anatomią wybranych gatunków grzybów uprawnych i leczniczych. Rozpoznawanie na podstawie materiałów ilustracyjnych najważniejszych zaburzeń fizjologicznych i objawów chorobowych występujących w uprawie grzybów jadalnych. Analiza laboratoryjna wybranych parametrów składu chemicznego grzybów jadalnych i leczniczych. Analiza problemów związanych z prowadzeniem i interpretacją kart technologicznych w uprawie grzybów. Opracowanie zaleceń dotyczących uprawy grzybów jadalnych na skalę amatorską, na podstawie znajomości wymagań życiowych grzybów i przebiegu ich cykli rozwojowych.

Literatura:

Vedder P.J.C. "Nowoczesna uprawa pieczarki" PWRiL Warszawa 1980

Gapiński M., Woźniak W. "Pieczarka. Technologia uprawy i przetwarzania" PWRiL Poznań 1999

Szudyga K. "Uprawa pieczarki" Hortpress sp. z o.o. 2005

Gapiński M. "Boczniak" PWRiL Poznań 1995

Gapiński M., Woźniak W. "Uprawa grzybów" PWRiL Poznań 1991

Siwulski M., Sobieralski K. „Uprawa grzybów jadalnych i leczniczych w warunkach naturalnych”. Wyd. Kurpisz, Poznań 2004

Ochrona pieczarki. Praca zbiorowa. Hortpress, 2005

Ziombra M. Boczniak. Hortpress 2005.

Sakson N., „Pieczarka, uprawa intensywna”. PWRiL, 2004

Siwulski M., i in. „Biologia i uprawa twardziaka jadalnego shiitake”. PWRiL, 2007

Pieczarki. Biuletyn producenta pieczarek. Kwartalnik. Hortpress.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)