Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Właściwości dietetyczne i lecznicze owoców i warzyw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.SAP.WDOW6.SI.OOGZX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Właściwości dietetyczne i lecznicze owoców i warzyw
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy: Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu omówienie roli warzyw i owoców w prawidłowym żywieniu człowieka. Studenci zapoznają się z właściwościami odżywczymi owoców i warzyw z uwzględnieniem białek, cukrów, błonnika, tłuszczów, witamin, soli mineralnych. Zapoznają się z właściwościami leczniczymi poszczególnych owoców i warzyw oraz ich wykorzystaniem w różnych rodzajach diet człowieka zdrowego.

Pełny opis:

Wykłady

Owoce i warzywa oraz ich rola w piramidzie zdrowia

Owoce i warzywa oraz ich przetwory w żywności funkcjonalnej i wygodnej

Rola owoców i warzyw w prawidłowym żywieniu w różnych okresach życia człowieka

Rodzaje diet bazujących na owocach i warzywach oraz ich ocena pod kątem zgodności z zasadami prawidłowego żywienia

Ćwiczenia

Ocena spożycia białka ogółem i roślinnego, węglowodanów, tłuszczów i błonnika na podstawie jadłospisu. Główne źródła wymienionych składników odżywczych w oparciu o różne gatunki owoców i warzyw

Ocena pokrycia zapotrzebowania organizmu na witaminy A, E, B1, B2, C i PP. Owoce i warzywa, jako główne źródła witamin.

Ocena pokrycia zapotrzebowania organizmu na makroelementy. Owoce i warzywa, jako główne źródła makroelementów

Obliczenie równowagi kwasowo-zasadowej pożywienia

Ocena stylu żywienia na podstawie przykładowych diet i propozycje zmian w odniesieniu do diety wzorcowej.

Sformułowanie zaleceń dietetycznych dla różnych grup ludności w oparciu o warzywa i owoce

Literatura:

1. Gawęcki J., Hryniewiecki L. 1998. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. PWN, Warszawa.

2. Hasik J., Gawędzki J. 2008. Żywienie człowieka zdrowego i chorego. PWN Warszawa

3. Gertig H., Przysławski J. 2006. Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszaw.

4. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. 2008, Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę na temat roli substancji odżywczych (białek, tłuszczy, węglowodanów, witamin i soli mineralnych) i ich zawartości w warzywach i owocach

Docenia rolę warzyw i owoców w diecie człowieka.

Klasyfikuje gatunki warzyw i owoców według zawartości substancji odżywczych i leczniczych.

Wylicza zasady prawidłowego żywienia.

Umiejętności

Wylicza zawartość podstawowych składników pokarmowych we własnej diecie. Porównuje ich zawartość z zalecanym dziennym spożyciem

Prawidłowo interpretuje własny sposób żywienia. Wyciąga wnioski. Zestawia sprawozdanie pisemne

Tłumaczy zagrożenia płynące ze źle zbilansowanej diety dziennej. Znajduje i zestawia produkty pozwalające na uniknięcie błędów żywieniowych

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę i zna warunki ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej produktów spożywczych i ich wpływu na zdrowie człowieka

Potrafi przewidzieć skutki działań związanych z planowaniem żywienia różnych grup ludzkości

Ma świadomość wpływu diety i sposobu życia na zdrowie człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

203 - zaliczenie sprawozdania z prac laboratoryjnych

302 - ocena zaangażowania w dyskusji

701 - egzamin pisemny ograniczony czasowo

Kryteria oceny

na ocenę 2

Nie wymienia substancji odżywczych zawartych w owocach i warzywach

Nie oblicza podstawowych składników pokarmowych we własnej diecie, nie umie zinterpretować własnej diety.

Nie jest świadomy zagrożeń wynikających ze źle zbilansowanej diety na zdrowie człowieka.

na ocenę 3

Wymienia substancje odżywcze zawarte w owocach i warzywach, ale nie zna ich roli w prawidłowym żywieniu.

Oblicza zawartość podstawowych składników pokarmowych we własnej diecie, ale interpretuje je ze znacznymi błędami.

Zna zagrożenia wynikające ze źle zbilansowanej diety na zdrowie człowieka, ale nie uwzględnia ich w praktycznym działaniu.

na ocenę 4

Wymienia substancje odżywcze zawarte w owocach i warzywach, zna ich rolę w prawidłowym żywieniu. Rozróżnia podstawowe diety bazujące na produktach roślinnych.

Oblicza zawartość podstawowych składników pokarmowych we własnej diecie, interpretuje je z nieznacznymi błędami.

Zna zagrożenia wynikające ze źle zbilansowanej diety na zdrowie człowieka, uwzględnia tę wiedzę częściowo w praktycznym działaniu.

na ocenę 5

Wymienia substancje odżywcze zawarte w owocach i warzywach, zna ich rolę w prawidłowym żywieniu. Rozróżnia i ocenia pod kątem zgodności z zasadami podstawowe diety bazujące na produktach roślinnych, umie zmodyfikować ich skład dla różnych grup społecznych.

Oblicza zawartość podstawowych składników pokarmowych we własnej diecie, interpretuje je bezbłędnie. Potrafi zestawić produkty pozwalające na uniknięcie błędów żywieniowych.

Zna zagrożenia wynikające ze źle zbilansowanej diety na zdrowie człowieka, uwzględnia je w praktycznym działaniu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)