Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pszczelnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.SAP.PSZC8.NI.OOGNX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pszczelnictwo
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka rodzaju Apis. Rozwój osobniczy matki, trutnia i robotnicy. Morfologia i anatomia trzech postaci pszczół w nawiązaniu do ich funkcji w rodzinie pszczelej. Biologia pszczoły miodnej. Naturalne źródła pokarmowe pszczół. Zasady obchodzenia się z pszczołami. Podstawy produkcji pasiecznej i metody pozyskiwania produktów pszczelich. Wykorzystanie pszczoły miodnej w produkcji rolniczej. Pszczelarstwo na świecie.

Pełny opis:

Wykłady

Pochodzenie i charakterystyka rodzaju Apis

Biologia pszczoły miodnej

Podstawowe zasady utrzymania i wykorzystania pszczoły miodnej w kraju i na świecie

Ćwiczenia

Anatomiczne i morfologiczne przystosowania pszczoły miodnej do zdobywania pokarmu

Organizacja gniazda pszczelego, budowa plastra, typy uli

Ogólne zasady sterowania rozwojem rodzin pszczelich. Typy pasiek i kierunki produkcji pasiecznej.

Zasady obchodzenia się z pszczołami. Technika przeglądów rodzin pszczelich.

Zajęcia w pasiece przy otwartym ulu.

Literatura:

Podstawowa:

Wilde J., Prabucki J. (2008) Hodowla pszczół. Wydawnictwo PWRiL, Poznań.

Uzupełniająca:

Ostrowska W. 1998: Gospodarka pasieczna. Sądecki Bartnik, Nowy Sącz.

Prabucki J. 1998: Pszczelnictwo. Wydawnictwo Albatros, Szczecin.

Wilde J., Gogolewska E. 2006: Polubić pszczoły. PWRiL, Poznań

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wskazuje stanowisko systematyczne rodzaju Apis

Objaśnia podstawy biologii pszczoły miodnej. Rozpoznaje przystosowania anatomiczne i morfologiczne pszczoły miodnej do realizacji funkcji życiowych. Tłumaczy budowę i organizację gniazda pszczelego.

Tłumaczy roczny cykl życiowy rodziny pszczelej. Wymienia podstawowe zasady użytkowania i wykorzystania pszczoły miodnej w kraju i na świecie, wylicza kierunki produkcji pasiecznej.

Objaśnia zasady bezpiecznego obchodzenia się z pszczołami i postępowania na wypadek użądlenia.

Umiejętności

Prowadzi podstawowe obserwacje pszczół oraz gniazda, analizuje i interpretuje znaczenie.

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do analizy i interpretacji zachowań rodziny pszczelej.

Rozpoznaje typowe metody produkcji i podstawowy sprzęt pasieczny.

Stosuje ogólnie przyjęte zasady bezpiecznego obchodzenia się z pszczołami oraz zasady Dobrej Praktyki Pszczelarskiej.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji.

Rozwiązuje postawione zadania samodzielnie lub zespołowo. Akceptuje konieczność współpracy w grupie podczas wykonywania wspólnych zadań.

Rozumie znaczenie zasad bezpiecznego obchodzenia się z pszczołami oraz zasad Dobrej Praktyki Pszczelarskiej.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 2

Nie wskazuje stanowiska systematycznego rodzaju ApisNie objaśnia podstaw biologii pszczoły miodnej. Nie tłumaczy rocznego cyklu życiowego rodziny pszczelej.

Nie prowadzi podstawowych obserwacji pszczół oraz gniazda.Nie wykorzystuje wiedzy teoretycznej do analizy i interpretacji zachowań rodziny pszczelej.Nie rozpoznaje typowych metod produkcji i podstawowego sprzętu pasiecznego.

Nie rozumie potrzeby ustawicznego podnoszenia kwalifikacji.Nie rozwiązuje zadań samodzielnie lub zespołowo. Nie rozumie znaczenie zasad bezpiecznego obchodzenia się z pszczołami oraz zasad Dobrej Praktyki Pszczelarskiej.

na ocenę 3

Wskazuje stanowisko systematyczne rodzaju ApisNie objaśnia podstaw biologii pszczoły miodnej. Nie tłumaczy rocznego cyklu życiowego rodziny pszczelej.

Prowadzi podstawowe obserwacje pszczół oraz gniazda.Nie wykorzystuje wiedzy teoretycznej do analizy i interpretacji zachowań rodziny pszczelej.Nie rozpoznaje typowych metod produkcji i podstawowego sprzętu pasiecznego.

Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji.Nie rozwiązuje zadań samodzielnie lub zespołowo. Nie rozumie znaczenie zasad bezpiecznego obchodzenia się z pszczołami oraz zasad Dobrej Praktyki Pszczelarskiej.

na ocenę 4

Wskazuje stanowisko systematyczne rodzaju ApisObjaśnia podstawy biologii pszczoły miodnej. Nie tłumaczy rocznego cyklu życiowego rodziny pszczelej.

Prowadzi podstawowe obserwacje pszczół oraz gniazda.Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do analizy i interpretacji zachowań rodziny pszczelej.Nie rozpoznaje typowych metod produkcji i podstawowego sprzętu pasiecznego.

Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji.Rozwiązuje postawione zadania samodzielnie lub zespołowo. Nie rozumie znaczenie zasad bezpiecznego obchodzenia się z pszczołami oraz zasad Dobrej Praktyki Pszczelarskiej.

na ocenę 5

Wskazuje stanowisko systematyczne rodzaju ApisObjaśnia podstawy biologii pszczoły miodnej. Tłumaczy roczny cykl życiowy rodziny pszczelej.

Prowadzi podstawowe obserwacje pszczół oraz gniazda.Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do analizy i interpretacji zachowań rodziny pszczelej.Rozpoznaje typowe metody produkcji i podstawowy sprzęt pasieczny.

Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji.Rozwiązuje postawione zadania samodzielnie lub zespołowo. Rozumie znaczenie zasad bezpiecznego obchodzenia się z pszczołami oraz zasad Dobrej Praktyki Pszczelarskiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.