Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.SAP.POMO2.SM.OOGDY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomologia
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy: Ogr, Sadownictwo, 2 sem, stacj. mag. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ocena przydatności do uprawy w Polsce najnowszych odmian poszczególnych gatunków drzew ziarnkowych i pestkowych

Pełny opis:

Treści kształcenia

Jabłoń – ocena przydatności do uprawy w Polsce starych oraz najnowszych odmian,

Grusza- ocena przydatności do uprawy w Polsce najnowszych odmian,

Śliwa - ocena przydatności do uprawy w Polsce starych oraz najnowszych odmian,

Wiśnia i czereśnia- ocena przydatności do uprawy w Polsce najnowszych odmian,

Brzoskwinia i morela- ocena przydatności do uprawy w Polsce mało znanych odmian

Orzech włoski i leszczyna- najnowsze odmiany, ocena przydatności do uprawy w Polsce,

Opis cech morfologicznych drzew i owoców najnowszych odmian jabłoni –rozpoznawanie odmian

Opis cech morfologicznych drzew i owoców nowych odmian gruszy- rozpoznawanie odmian

Opis cech morfologicznych drzew i owoców nowych odmian śliwy, wiśni i czereśni.

Projekt sadu ziarnkowego/pestkowego w wyznaczonym rejonie Polski- prezentacja.

Literatura:

1. Bliss-Zieliński Q., 1963. Systematyka pomologiczna. PWRiL, Warszawa

2. Sękowski B., 1993. Pomologia systematyczna. PWN, Warszawa

3. Rejman A., Żurawicz E., 2003. Pomologia. PWRiL, Warszawa

4. Zeszyty Pomologiczne –ISiK Skierniewice, oraz dostępne, aktualne zeszyty pomologiczne

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Definiuje problemy związane z uprawą w Polsce drzew odmian obcego pochodzenia

Rozpoznaje najważniejsze cechy biologiczne odmian

Rozróżnia wielkość produkcji owoców poszczególnych gatunków

Opisuje przydatność starych oraz najnowszych odmian do uprawy w Polsce

Umiejętności

Posiada umiejętność kwalifikowania ocenianych odmian

Wyjaśnia podstawy rejonizacji upraw sadowniczych

Analizuje cechy gatunków i odmian

Kompetencje społeczne

Ma świadomość potrzeby ciągłego kontaktu z wynikami badań

Potrafi przewidywać skutki produkcji owoców w danym regionie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)