Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe opracowanie danych z zakresu sadownictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.SAP.KODS2.SM.OOGDY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe opracowanie danych z zakresu sadownictwa
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy: Ogr, Sadownictwo, 2 sem, stacj. mag. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie Studentów z metodologią doświadczeń sadowniczych i ich specyfiką. W trakcie zajęć przedstawione zostaną narzędzia do analizy i prezentacji wyników badań sadowniczych. Szczegółowo omówione zostaną struktura i wymagania stawiane raportom i opracowaniom naukowym, ze szczególnym uwzględnieniem prac magisterskich z zakresu sadownictwa. W trakcie konwersatoriów Studenci będą analizować i dobierać najlepsze narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów.

Literatura:

Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN, Warszawa.

Thesis/dissertation manuals – dostępne on-line

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)