Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pożytki pszczele

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.SAP.9PPSZ.SI.OOGXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pożytki pszczele
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy: Ogr, Bioinżynieria, 6 sem. stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Ogrod. z market, 6 sem. stacj. inż fakultatywne
Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 6 sem, stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Sztuka ogrodowa, 6 sem. stacj. inż. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi źródłami pokarmu dla owadów zapylających.

Pełny opis:

Definicja pożytków pszczelich i ich klasyfikacja. Stan pożytków pszczelich w kraju i stopień ich wykorzystania. Wzbogacanie pożytków pszczelich poprzez sterowane uprawy roślin. Poprawa stopnia wykorzystania pożytków poprzez dobór odpowiednich ras i linii pszczół. Zagęszczenie owadów zapylających w środowisku. Charakterystyka roślin kwalifikujących się jako nowe źródła pokarmu dla owadów. Ważniejsze rośliny, występujące na terenie kraju, stanowiące źródło nektaru do produkcji miodów odmianowych.

Literatura:

Lipiński M. (2010) - Pożytki pszczele, zapylanie i miododajność roślin - [Kołtowski Z. - redakcja naukowa wydania IV] PWRiL - Warszawa, Wydawnictwo Sądecki Bartnik - Stroże, 2010, ss.320.

Kołtowski Z., Jabłoński B. (2008) - Botanika pszczelarska [w Hodowla pszczół, red. Wilde J. i Prabucki J.] PWRiL, Poznań, s. 431-480.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)