Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Związki biologicznie czynne roślin i ich wykorzystanie w terapiach leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.RWZ.ZBCH4.SI.OOGLY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Związki biologicznie czynne roślin i ich wykorzystanie w terapiach leczniczych
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy: Ogr., Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 4 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Literatura:

Kohlmuntzer S. 1993. Farmakognozja, PZWL, Warszawa.

Janeczko Z. 2007. Ćwiczenia z fitochemii, UMEA, Kraków.

Pisulewska E., Janeczko Z. 2008. Krajowe rośliny olejkowe, Know-How, Kraków.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)