Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warzywnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.RWZ.WARZ4.SI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warzywnictwo
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy: Ogrodnictwo, 4 sem. stacjon. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka i walory warzyw, wymagania środowiskowe, rejonizacja upraw, zmianowanie, rozmnażanie, zabiegi pielęgnacyjne, dojrzewanie i zbiór. Charakterystyka pomieszczeń do uprawy warzyw. Technologia uprawy pod osłonami podstawowych gatunków warzyw. Pochodzenie, znaczenie gospodarcze, wartość odżywcza, wymagania klimatyczne, glebowe i nawozowe, technologia uprawy, pielęgnacja roślin, zbiór oraz przygotowanie do obrotu najważniejszych gatunków warzyw polowych.

Pełny opis:

Wykłady

Warzywnictwo ogólne:

Charakterystyka warzywnictwa, definicja warzyw, stan produkcji warzywnej w Polsce i na świecie oraz kierunki jego rozwoju

Historia uprawy, ośrodki pochodzenia i klasyfikacja roślin warzywnych

Wartość biologiczna warzyw

Warunki środowiska w uprawie warzyw

Rejonizacja produkcji warzywniczej

Zmianowanie i płodozmian w uprawie warzyw

Metody rozmnażania warzyw

Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie warzyw

Dojrzewanie i zbiór warzyw

Przygotowanie do obrotu i przechowywania warzyw

Uprawa warzyw pod osłonami:

Charakterystyka pomieszczeń do uprawy warzyw pod osłonami i ich wyposażenie

Stan obecny oraz perspektywy rozwoju produkcji warzyw w pomieszczeniach

Czynniki klimatu i sterowanie nimi

Technologia uprawy pomidora

ćwiczenia

Warzywnictwo ogólne:

Systematyka warzyw, przegląd grup użytkowych warzyw.

Generatywne i wegetatywne rozmnażanie roślin warzywnych, materiał siewny, rozpoznawanie, opis i ocena jakości

Siewki roślin warzywnych, rozpoznawanie, opis i ocena jakości, technika pikowania

Produkcja rozsady warzyw, sposoby, cele, miejsca, materiały do produkcji, zabiegi, nowoczesne technologie produkcji, w tym automatyczne linie do wysiewu, maszyny do pikowania i sadzenia rozsady

Ustalanie zapotrzebowania na materiał siewny/rozsadę w konkretnych warunkach, metodach i technikach uprawy

Chwasty i zachwaszczenie, przegląd gatunków chwastów, rozpoznawanie okazów zielnikowych, rozpoznawanie gatunków na podstawie prezentacji multimedialnej

Wilgotność gleby i metody jej oznaczania, monitoring zasobności gleb w wodę, wymagania wodne warzyw, techniki nawadniania, przegląd systemów nawadniających, typy urządzeń nawadniających, projekt systemu nawadniającego

Ściółkowanie i osłanianie bezpośrednie roślin warzywnych, materiały i technika, opracowanie instruktażu stosowania osłon do uprawy przyspieszonej w polu

Uprawa warzyw pod osłonami:

Elementy budowy szklarni, materiały do budowy i pokrycia, typy konstrukcji standardowych i niestandardowych

Elementy budowy tuneli wysokich, materiały do budowy, folie do pokrycia konstrukcji,

Wyposażenie pomieszczeń uprawnych, stoły, systemy ogrzewania, systemy wentylacji, zraszania, zamgławiania, doświetlania

Oszczędność energii i metody ograniczania strat ciepła w pomieszczeniach uprawnych

Osłony przenośne w uprawie przyspieszonej, ich budowa, materiały do przykrywania

Literatura:

Literatura podstawowa:

Knaflewski M. (red.) 2007. Ogólna uprawa warzyw. PWRiL.

Knaflewski M. (red.) 2010. Uprawa warzyw w pomieszczeniach. PWRiL.

Orłowski M. (red.) 2000. Polowa uprawa warzyw. Wyd. Brasika, Szczecin.

Literatura uzupełniająca:

Borowiak J. 2007. Pomidory w polu. Hortpress, Warszawa.

Dobrzańska J. 2003. Ogórki pod osłonami. Hortpress, Warszawa.

Kołota E., Adamczewska-Sowińska K. 2006. Burak ćwikłowy i liściowy. Hortpress, Warszawa.

Kunicki E. 1993. Uprawa brokułów. Hortpress, Warszawa.

Kunicki E., Sękara A., Kalisz A. 2006. Skrypt do ćwiczeń z warzywnictwa ogólnego. Wydawnictwo AR w Krakowie.

Kurpaska S. 2008. Szklarnie i tunele foliowe – inżynieria i procesy. PWRiL.

Owczarek-Wysocka M. 2001. Pomidor pod osłonami. Uprawa tradycyjna i nowoczesna. Hortpress, Warszawa.

Pudelski T., Lisiecka J. 2001. Uprawa ogórków w polu i pod nieogrzewanymi osłonami. Plantpress, Kraków.

Rumpel J. 2002. Uprawa kalafiorów. Hortpress, Warszawa.

Rumpel J. 2002. Uprawa kapusty białej, czerwonej, włoskiej. Hortpress, Warszawa.

Rumpel J. 2003. Uprawa cebuli. Hortpress, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

703 test wielokrotnego wyboru

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)