Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badania tożsamości surowców zielarskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.RWZ.MBSZ7.SI.OOGLY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badania tożsamości surowców zielarskich
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z technikami stosowanymi w analizie jakościowej surowców zielarskich, pozwalającymi na ustalenie ich tożsamości, zafałszowań lub obecności zanieczyszczeń.

Pełny opis:

Charakterystyczne cechy diagnostyczne sproszkowanych surowców z roślin leczniczych - liści. Mikroskopowa obserwacja i identyfikacja surowców.

Charakterystyczne cechy diagnostyczne organów podziemnych roślin leczniczych - korzenie, kłącza i cebule. Mikroskopowa obserwacja i identyfikacja surowców.

Charakterystyczne cechy diagnostyczne kwiatów i ziela roślin leczniczych. Mikroskopowa obserwacja i identyfikacja surowców.

Charakterystyczne cechy diagnostyczne owoców i nasion roślin leczniczych. Mikroskopowa obserwacja i identyfikacja surowców.

Ustalenie tożsamości sproszkowanych surowców zielarskich.

Literatura:

Kohlmünzer S., 1993. Farmakognozja. PZWL, Warszawa.

Deryng J., 1961. Atlas sproszkowanych surowców roślinnych. PZWL, Warszawa.

Strzelecka H. (red.), 1997. Towaroznawstwo zielarskie. Dział Wydawnictw AM w Warszawie.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Charakteryzuje cechy diagnostyczne sproszkowanych surowców leczniczych.

Umiejętności

Ustala tożsamość sproszkowanych surowców leczniczych.

Kompetencjie społeczne

Ma świadomość społecznej, etycznej i zawodowej odpowiedzialności za jakość produktu, jakim jest surowiec zielarski.

Metody i kryteria oceniania:

721 demonstracja praktycznych umiejętnosci

203 zaliczenie raportu/sprawozdania zprac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)