Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioróżnorodność roślin warzywnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.RWZ.BIRW2.SM.OOGWY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioróżnorodność roślin warzywnych
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy: Rośliny warzywne, 2 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z szerokim asortymentem gatunków warzyw uprawianych w Polsce. Wprowadzone zostaną gatunki mniej znane, ale o dużym potencjale biologicznym. Studenci poznają znaczenie gospodarcze, biologię, technologię uprawy i odmiany warzyw. Omówione zostanie pochodzenie, wartość odżywcza, wymagania klimatyczne, glebowe, nawozowe, integrowane metody uprawy i pielęgnacji roślin, zbioru i przygotowania do sprzedaży, wymagania w stosunku do surowca przy różnych sposobach wykorzystania. Studenci zapoznają się z możliwościami mechanicznej pielęgnacji, zbioru i maszynami czyszczącymi oraz przygotowującymi warzywa do sprzedaży. Studenci uzyskają umiejętność właściwego wyboru gatunku i odmiany dla gospodarstwa o określonym profilu, technologii i skali.

Literatura:

Orłowski M. (red.) 2000. Polowa uprawa warzyw. Brasika, Szczecin.

Odmiany warzyw uprawy polowe, Plantpress, Kraków.

Chroboczek E. 1977. Odmianoznawstwo roślin warzywnych, PWRiL, Warszawa.

Biggs M. 1998. Warzywa. Muza S.A., Warszawa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)