Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.ROZ.SEMD3.NM.OOGSR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe 3
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Nabycie umiejętności prezentacji i dyskutowania wyników oraz stawiania wniosków końcowych.

Pełny opis:

Prezentacja opracowanego rozdziału związanego z materiałem i metodyką.

Prezentacja osiągniętych wyników i ich interpretacja.

Literatura:

Gambarelli G., Łucki Z., 2001. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Universitat, Kraków.

Mądry W., 2000. Doświadczalnictwo. Doświadczenia czynnikowe. Wykłady i ćwiczenia. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

Szkutnik Z., 2005. Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Poznań.

Weiner J., 2006. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN, Warszawa.

Wołek J., 1992. Vademecum statystyki dla biologów. Instytut Botaniki, PAN, Kraków

Efekty uczenia się:

Wykazuje znajomość podstawowych technik i metod stosowanych w pracach doświadczalnych o charakterze przyrodniczym.

Wylicza poszczególne elementy pracy magisterskiej. Wdraża poznane metody eksperymentalne i analityczne. Interpretuje uzyskane wyniki. Łączy uzyskane wyniki prac badawczych z możliwością wykorzystania ich w praktyce.Podejmuje wyzwanie stosowania nowoczesnych metod produkcji ograniczających negatywny wpływ na środowisko.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny efektów kształcenia na ocenę 5: Przygotowuje rzetelnie wystąpienia ustne i prace pisemne na zadany temat, umiejętnie przeprowadza dyskusję dotyczącą referowanego zagadnienia oraz formułuje wnioski końcowe.

Stosuje odpowiednie metody eksperymentalne w badaniach własnych, logiczne zestawia uzyskane wyniki, interpretuje uzyskane dane w świetle najnowszej literatury.

Dostrzega możliwości wykorzystania badań eksperymentalnych w produkcji ogrodniczej, podkreśla istotną rolę prac doświadczalnych w podnoszeniu jakości życia człowieka, proponuje rozpowszechnianie uzyskanych wyników w postaci publikacji naukowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.